Samenwerking tussen Hanna van Hendrik en Samen1Twente

68

Juist de mensen, die het zo goed kunnen gebruiken, van een waardevol contact voorzien en ’n mooi’n dag bezorgen? Samenwerking tussen Hanna van Hendrik en Samen1Twente. 

In de huidige maatschappij heerst veel eenzaamheid. Bijna de helft van de Twentenaren (jong & oud) kent eenzame gevoelens. Eenzaamheid is geen ziekte of een symptoom waar je een medicijn of therapie voorschrijft om het te genezen. Eenzaamheid is een subjectief gevoel, het gevoel van eenzaamheid verschilt per persoon en is dus ook als het ware uniek. Er zijn allerlei mogelijke oorzaken waarom iemand zich eenzaam of juist niet eenzaam voelt en het is daarom van belang om te achterhalen welke factoren het gevoel van eenzaamheid in stand houden. De oplossing voor eenzaamheid verschild per persoon.

Stichting Hanna van Hendrik, in samenwerking met Samen1Twente, heeft oog voor dit grote maatschappelijke probleem. Met het creëren van ’n Mooi’n dag; waarbij ondernemend Twente en kwetsbare ouderen met elkaar in contact worden gebracht, wordt geprobeerd om een stap in de goede richting te zetten voor vermindering van eenzaamheid. Een opstart naar het Nieuwe Maatjes principe: medewerkers van verschillende bedrijven uit Twente en eenzame ouderen brengen samen (een deel van) de dag door en gaan met elkaar in gesprek om er achter te komen wat deze eenzame persoon nodig heeft om zich iets minder eenzaam te voelen. Met als insteek/doel dat er hopelijk een blijvend waardevol contact ontstaat.

Deze Mooi’n dag staat in het teken van “trots zijn op Twente” doordat de ouderen en de medewerkers gezamenlijk het prachtige Twentse spektakel Hanna van Hendrik gaan beleven. Hanna van Hendrik is een grootst theaterspektakel. Uitgevoerd door acht acteurs, een groot ensemble van amateurspelers, een vierkoppige live band, een zangkoor, tien ballerina’s een motorclub en zes koeien! Voor een aantal van hen zal het eerste keer zijn dat ze een theatervoorstelling zien en kennis maken met het rijke Twentse culturele landschap dat we in Twente hebben.

Daarnaast gaan medewerkers van Twentse ondernemingen en organisaties in het voortraject deelnemen aan bewustwordingssessies betreffende het thema ‘eenzaamheid’. Ze worden daarbij gecoacht door zorgprofessionals op het gebied van eenzaamheid en ouderen. Dit samen met de vrijwilligers en medewerkers van Stichting Hanna van Hendrik. Eenieder is dan uitermate goed voorbereid als men de Mooi’n dag samen met uw mensen gaat beleven.

Ook in contact komen met Samen1Twente? Er kan contactpersoon opgenomen worden met Jeroen Ottink en is te bereiken via jeroen@samen1twente.nl of 06 45 62 66 63.