Salut organiseert cursus voor Mantelzorgers

20

Mantelzorgers hebben de neiging om voor hun naaste(n) te zorgen en zichzelf te vergeten. Hierdoor kunnen ze overbelast raken. Salut organiseert de cursus “De kunst van het Zorgen en Loslaten” voor mantelzorgers die anders met de zorgsituatie willen leren omgaan. Tijdens de cursus leert de mantelzorger voor zichzelf te zorgen en voor de naaste(n) zodat de mantelzorger energie overhoudt. De deelname is gratis.
In de cursus wordt stilgestaan bij de zorgsituatie waarin de mantelzorger terecht is gekomen. De manier waarop zorg wordt verleend. De mantelzorger leert bewust(er) om te gaan met de problemen die op zijn/haar pad komen. Niets is namelijk goed of fout. Het is alleen belangrijk om stil te staan bij de keuzes die de mantelzorger maakt. Ook als ervoor gekozen wordt om iets voor een ander te doen, terwijl dat in strijd is met eigen behoeftes is dat een keuze. Er worden handvatten aangereikt om er anders mee om te gaan.

Bijeenkomsten vinden plaats in de Reggehof te Goor en zijn gepland op 13 november en 5 februari van 9.30 tot 16.00 uur inclusief lunch en op 27 november, 18 december, 15 januari, 4 en 18 maart van 9.30 tot 12.30 uur.
Interesse of meer informatie? Kijkt u dan op www.mantelzorgenloslaten.nl of bel met Salut 0547-260053, app SAS 06-20894999 of mail info@salut-welzijn.nl.