Salut geeft een kijkje in de keuken vanwege haar vijfjarige bestaan

33

Deze week het werknemersverhaal van Angèl, werknemer van het eerste uur. Samen met Belinda draagt ze zorg voor alles wat bij passend vrijwilligerswerk komt kijken. Inwoners en organisaties in Hof van Twente worden passen gematcht, wat zorgt voor waardevolle verbindingen en onvergetelijke momenten.

Angèl regelt met veel enthousiasme de vrijwilligerszaken binnen Salut
Als je op zoek bent naar passend vrijwilligerswerk, dan kun je binnen Salut terecht bij vrijwilligerszaken. Samen met Belinda neemt Angèl alles omtrent vrijwilligerszaken op zich. “Ons werk is alles omvattend, maar theoretisch in een notendop zou ik zeggen: We ondersteunen organisaties op vlak van vrijwilligerszaken en matchen vrijwilligers naar passend vrijwilligerswerk.”

Daarnaast zijn ze bezig met netwerken, mensen en organisaties met elkaar verbinden, samenwerkingen stimuleren en bezoeken ze werkplekken. “Het verbinden van mensen gebeurt op alle mogelijke vlakken, zowel binnen Salut als daarbuiten. Het is ontzettend mooi werk! Als ik iemand kan matchen met een organisatie die waardevol voor hen is, en waarvan ik weet dat ze elkaar zonder mij niet hadden gevonden, dan kan ik daar weken op teren. Da’s onbetaalbaar.”

Iets bijdragen aan de maatschappij
Voordat ze in 2016 begon bij Salut, werkte Angèl onder andere bij een dagbesteding voor mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en andere problematiek. “Tijdens mijn voorgaande werk op de dagbesteding, zag ik dat mensen nog veel mogelijkheden hadden. Ze wilden ook iets bijdragen aan de maatschappij, maar door regel- en wetgeving was het dikwijls moeilijk om daar vorm aan te geven.” Het is één van de redenen waarom Angèl haar werk bij Salut zo betekenisvol vindt: “Ik zie altijd mogelijkheden, als het werk aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen, dan is dat voor mij geen belemmering om iemand passend te kunnen matchen.” Denken in mogelijkheden en die ombuigen naar passend vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat iedereen die dat wil de kans heeft om waardevol werk te doen.

Vrijwilligerswerk op maat dus. En die vrijheid wordt ook geboden. “We kunnen echt vrijwilligerswerk op maat aanbieden. Het wordt afgestemd op jouw wensen, talenten en motivatie. Vrijwilligerswerk kan bijdragen aan je minder eenzaam voelen, zorgen voor een opstapje naar een arbeidsplek of als zinvolle daginvulling na je pensioen. Alles kan en mag een motivatie voor vrijwilligerswerk zijn en daardoor is het veel meer dan alleen vrijwillig ergens aan de slag gaan.”

Voor organisaties en vrijwilligers
Matches worden gemaakt met organisaties binnen Hof van Twente, mits ze aan een aantal voorwaarden voldoen. “We zijn kritisch op gebied van werkverdringing, het moet wel binnen de kaders van vrijwilligerswerk passen en op de eerste plek natuurlijk de kaders die de vrijwilliger zelf heeft aangegeven. Het moet altijd waardevol zijn voor iedere partij.” Dat wordt onder andere gewaarborgd door organisaties te bezoeken en te kijken naar bedrijfsvoering en vrijwilligersbeleid.

Naast het maken van matches, helpt de vrijwilligerscentrale ook organisaties die tegen lastige vraagstukken aanlopen. “We ervaarden dat er veel organisaties zijn die tegen de nieuwe wetgeving omtrent AVG (algemene verordening gegevensbescherming) aanliepen. We hebben toen cursusavonden georganiseerd over dit onderwerp, en met succes! Veel organisaties zijn geholpen en weten nu hoe ze om moeten gaan met privacygegevens.” Vrijwilligerszaken is er dus voor de vrijwilliger én de organisatie, want die zijn beide even waardevol.

Meer verbinding
Inmiddels heeft Angèl een boel ervaring en ziet ze ook mogelijkheden tot meer verbinding. “Het is misschien een utopie, maar ik zou zo graag nog meer krachten willen bundelen. Met andere organisaties, instanties of disciplines. Samenwerken en elkaar aanvullen, zonder te denken vanuit de grenzen van je organisatie maar door te kijken naar wat het beste is voor inwoners. En daar dan samen voor gaan.”

Genieten van de kleine dingen
En een bucketlist? “Veel heb ik al afgestreept: wereldreis, parachutespringen, kinderen, dat soort dingen. Nu staat ‘ie vol met kleine dingen. Ik probeer meer van de kleine dingen te genieten en wat minder te willen in een korte tijd, ik merk dat ik me daardoor veel beter voel. Daar ben ik dankbaar voor en dat gevoel gun ik iedereen. Met mijn werk bij Salut hoop ik meer mensen dichterbij dat gevoel te brengen. Dat doe ik door oprecht te luisteren en te achterhalen wat voor hen belangrijk is, want dan kun je iemand laten merken dat kleine dingen voor grote geluksmomenten kunnen zorgen.”

Meer werknemers- en ervaringsverhalen lezen? Op onze website lees je ze allemaal, waaronder het werknemersverhaal van Wesley ter Grefte, jeugd- en jongerenwerker bij Salut.