Regeling kruidenrijk grasland weer geopend

32

Provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente steunen opnieuw de actie kruidenrijk grasland voor melkveehouders.
Dankzij de crowdfundingscampagne 1001ha.nl van Urgenda en LTO Nederland krijgen melkveehouders flinke korting op de
aanschaf van kruidenrijk grasland. “Landelijk kunnen boeren maximaal 3 hectare korting krijgen, maar in Hof van Twente krijgen melkveehouders tot 6 hectare korting, omdat zij het geluk hebben om zowel vanuit gemeente als vanuit de provincie hulp te krijgen,” vertelt wethouder Harry Scholten.

Succesvolle actie: meer dan 1.480 boeren doen landelijk mee
Al ruim 1.480 boeren doen landelijk mee en driekwart wil na het eerste experiment verder met kruidenrijk grasland. Bovendien ziet 97% dat hun productie hetzelfde of beter is dan op hun andere percelen. Dat de actie ook in de Hof van Twente een succes is bleek de afgelopen jaar wel, maar liefst 50 agrariërs in onze plattelandsgemeente zaaiden kruidenrijk
grasland in.

Nog 34 van de 200 hectare beschikbaar
Agrariërs krijgen in onze gemeente een korting van 150 euro per hectare op kruidenrijk grasland. Maar let op, er is beperkt zaaizaad beschikbaar. De beschikbare ruimte bedraagt in totaal 200 hectare. In 2022 en 2023 is maar liefst 166 hectare ingezaaid, wat aantoont dat er al aanzienlijke vooruitgang is geboekt. Hierdoor blijft er voor dit jaar nog 34 hectare over.

Gunstig voor biodiversiteit én boer
Harry Scholten is blij dat Hof van Twente de melkveehouders korting kan bieden “Meer en meer blijkt dat landbouwgrond gedeeltelijk omzetten naar kruidenrijk grasland niet alleen
gunstig uitpakt voor de biodiversiteit, maar ook voor de boer.” Door de klavers in het kruidenrijke mengsel is er bijvoorbeeld minder stikstofkunstmest nodig. Een hectare
kruidenrijk grasland bespaart namelijk 500 kg kunstmest en daarmee 1.000 kg CO2.
Kruidenrijk grasland is een geweldige voedingsbodem voor insecten en vogels. Daarnaast is het gezond voor de koeien en in de praktijk blijkt dat ze het ook gewoon heel erg lekker
vinden. Boeren ervoeren, met name in 2022, ook dat kruidenrijk grasland beter bestand is tegen droogte door de variatie in wortellengtes van de verschillende kruiden.
Win-win-win situatie voor de biodiversiteit, de boeren en natuurlijk de koeien.

Hoe doe ik mee aan deze actie?
Eenvoudig bestellen kan via: https://1001ha.nl/bestellen/. Ook is er meer informatie over de
actie te vinden via de website: https://1001ha.nl/informatie/.