Programma Vrouwen van Nu in december

68

Op dinsdag 11 december a.s. is de Kerstavond van Vrouwen van Nu in Herberg de Pol. Aanvang: 20.00 uur.
Deze avond is alleen toegankelijk voor leden.
De laatste afdelingsavond van dit jaar staat geheel in het teken van de Kerst.
De feestcommissie zal deze avond organiseren. Met groot enthousiasme waren zij voor de zomervakantie al in kerstsfeer. Het is de feestcommissie wel toevertrouwd om deze avond op geheel eigen wijze in te vullen. Veel willen ze er nog niet over kwijt maar zeker is dat Maarten Peterhans, pianist bij de Troubadours, zorgt voor de muzikale ondersteuning.
Ook is de Kerstman aanwezig.
Eén ding is zeker, deze avond mag je niet missen.
Vanaf 19.30 uur is er koffie met iets lekkers. Rond 22.15 uur is het programma afgelopen en is er gelegenheid om nog gezellig na te genieten met een glaasje glühwein.

Kerstbloemstuk 13 december
Ook dit jaar hebben we de hulp ingeroepen van Janny ten Thije bij het maken van een kerstbloemstuk. Op de Facebookpagina van Vrouwen van Nu en op de kerstmarkt staat een voorbeeld van het te maken stuk. De kosten voor deelname aan deze workshop zijn € 12.50.
Bij opgave ontvangt u informatie over welke materialen aanwezig zijn en welke materialen meegebracht moeten worden. De workshop vindt plaats in het Ottenhuis en begint
’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 19.30 uur. Aanmelden kan t/m 9 december bij Annie Eertink, tel: 0547-352007 of per mail: waeertink@outlook.com
of op de kerstmarkt.