Preventieve bestrijding eikenprocessierups begint binnenkort

48

Tijdens het voorjaar start de preventieve aanpak van de eikenprocessierupsen.
Preventieve bestrijding betekent het bestrijden van de rupsen voordat ze hun
brandharen krijgen. Binnenkort gaat Gildebor in opdracht van de gemeente met
nevelspuiten nematoden in de boomkronen van eikenbomen spuiten. Omdat de
werkzaamheden in de avond of nacht plaatsvinden kan dit voor geluids of
verkeershinder zorgen. Tijdens de bespuiting is het verstandig om de ramen dicht te
houden omdat er nog oude brandharen van de eikenprocessierupsen kunnen
ronddwarrelen. Op de website en via de socials van de gemeente worden datum en
wijk of kern waar gewerkt wordt doorgegeven.

Bestrijding
Zodra eiken uitlopen, komen ook de eitjes van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes zitten
op de uiteinden van de eikentakjes, hoog in de bomen dicht bij de uitlopende blaadjes. De
rupsen worden bestreden door ze te bespuiten met nematoden, hele kleine aaltjes, die
alleen rupsen doden. Dit middel wordt met een hogedrukspuit (een bomennevelspuit, zie
foto) in de boomkronen gespoten. Om te zorgen dat alle rupsen worden geraakt, wordt de
boomkroon helemaal natgespoten. Eventueel gelekt bestrijdingsmiddel is ongevaarlijk voor
mensen, huisdieren, vogels en planten. Daarnaast wordt op probleemlocaties waar heel veeleikenprocessierupsen zijn, bestreden met Xentari. Dit is ook een biologisch middel
bestaande uit bacteriën die de eikenprocessierupsen doden. De preventieve bestrijding
wordt alleen toegepast op gemeentelijke eikenbomen in de kernen. In het buitengebied
bestrijdt de gemeente niet behalve op sommige drukbezochte plekken zoals bijvoorbeeld de scholen in het buitengebied.

Mogelijke overlast
Bespuiten met nematoden kan alleen in de avond of nacht. Dat komt omdat de nematoden
door zon of daglicht wordt afgebroken. De bespuiting kan geluids en verkeershinder geven.
Meestal is dit eenmalig, maar in gebieden met hoge risico’s (denk aan scholen, zorgcentra,
gemeenschapshuizen, drukke fietspaden) kan het nodig zijn de bespuiting nog een keer te
herhalen. De behandeling met Xentari kan overdag. Bij de toediening van beide middelen
ontstaan er door de hogedrukspuit luchtwervelingen, waarin stof, stuifmeel en brandharen uit oude nestresten kunnen meekomen. Mensen kunnen daar last van krijgen. Het is daarom belangrijk dat ramen en deuren tijdens de bespuitingen gesloten zijn.

Meer informatie

Meer informatie over eikenprocessierupsen en de bestrijding ervan vindt u op de website

https://processierups.nu
en op de website van de gemeente.