Plein onder de Platanen

53

Van grijs naar groen

 

Zaterdag 13 april is de laatste hand gelegd aan de “groene” werkzaamheden aan het plein. Daarmee ziet het plein er weer mooi uit voor het nieuwe toeristische seizoen.

Zaterdag 16 maart was de start van de werkzaamheden aan het Plein onder de Platanen.
Initiatief hiervoor lag bij de Stadsraad in overleg met de Jeugdsoos, gemeente, aanwonenden en IVN.
Zoals bekend was het doel: “Grijs eruit en groen erin”.

Die zaterdag konden door een grote groep vrijwilligers de eerste klinkers worden verwijderd, het (bijna) laatste deel van de muur op het plein worden weggehaald, honingraten onder de Platanen worden weggehaald, de put ontdaan worden van rommel en wildgroei etc., etc. In de afgelopen weken is er beplanting aangebracht, is gestart met her-straten en zijn mooie nieuwe fietsenstallingen geplaatst.
Zaterdag 13 april kon het laatste stuk gras worden ingezaaid onder de platanen. Door de inzet van IVN, gemeente, Jeugdsoos, aanwonenden en Stadsraad konden de werkzaamheden zonder problemen worden uitgevoerd. Tussen het harde werken door werd uiteraard ook gezorgd voor de inwendige mens, waarvoor hartelijk dank aan de aanwonenden, gemeente en Irma’s.

De Stadsraad spreekt namens heel Diepenheim haar waardering uit voor de inzet en bijdrage van eenieder op welke manier dan ook! Een mooie samenwerking tussen Stadsraad en de verschillende partijen als Jeugdsoos, IVN, gemeente en aanwonenden. Samen voor een mooi(er) Diepenheim !

Dus Diepenheimer of niet; we hopen dat u geniet van de nieuwe sfeer.