Plein onder de Platanen van grijs naar groen

77

Afgelopen zaterdag 13 april is de laatste hand gelegd aan de “groene” werkzaamheden aan het plein. Daarmee zijn de werkzaamheden aan het plein bijna afgerond en ziet het plein er weer mooi uit voor het nieuwe toeristische seizoen en het naderende Kunstmoment Diepenheim.

Een terugblik op van grijs naar groen
Zaterdag 16 maart was het dan zover; de start van de werkzaamheden aan het Plein onder de Platanen.
Initiatief hiervoor lag bij de Stadsraad in overleg met de Jeugdsoos, gemeente, aanwonenden en IVN.
Zoals bekend was het doel om vele klinkers van het plein weg te halen en daarvoor in de plaats op te fleuren met groen. Dus “grijs eruit en groen erin”.

Na de nodige voorbereiding tussen betrokken partijen konden die zaterdag o.a. door een grote groep jeugd van de soos samen met IVN, omwonenden en Stadsraad de eerste klinkers worden verwijderd, het (bijna) laatste deel van de muur op het plein worden weggehaald, honingraten onder de Platanen worden weggehaald, de put ontdaan worden van rommel en wildgroei etc etc. In de afgelopen weken zijn er diverse beplantingen aangebracht, is gestart met her-straten en zijn mooie nieuwe fietsenstallingen geplaatst.
Afgelopen zaterdag 13 april was het moment dat het laatste stuk gras kon worden ingezaaid in het plantsoen onder de platanen. Door de inzet van IVN, Gemeente, aanwonenden en Stadsraad konden de werkzaamheden zonder problemen worden uitgevoerd.
Tussen het harde werken door werd op beide zaterdagen uiteraard ook gezorgd voor de inwendige mens; waarvoor hartelijk dank aan de aanwonenden, Gemeente en Irma’s.

Komende week zal de laatste hand gelegd worden aan het straatwerk zodat alles ook echt klaar is voor Kunstmoment en het toeristische seizoen.

De Stadsraad spreekt namens heel Diepenheim haar waardering uit voor de inzet en bijdrage van eenieder en op welke manier dan ook ! Een mooie samenwerking tussen Stadsraad en de verschillende partijen als Jeugdsoos Whydontcha, IVN, Gemeente Hof van Twente en aanwonenden. Samen voor een mooi(er) Diepenheim !

Dus Diepenheimer of niet; we hopen dat u geniet van de nieuwe sfeer.