Plein onder de Platanen zo goed als klaar

34

De werkzaamheden aan het Plein onder de Platanen zijn zo goed als afgerond en het plein ligt er weer mooi groen en fleurig bij. Er zal nog een insectenhotel worden geplaatst door de IVN in samenwerking met De Groene Loper en Stadslandbouw Hof van Twente. Daarnaast zal Stichting Hofvogels nog bekijken welke puntjes op de i zij nog kan zetten.
Daarmee is het project (samenwerking tussen gemeente, IVN, aanwonenden, Soos en Stadsraad) bijna afgerond en kunnen we terugkijken op een soepel verlopen samenwerking en een mooi eindresultaat.

Aangezien de gemeente ook blij is met het eindresultaat, de enorme vrijwillige inzet en de mooie samenwerking, zal wethouder Scholten aanwezig zijn voor de officiële heropening op woensdag 3 juli om 19.00 uur. Dit zal gebeuren onder toeziend oog van de mensen die namens de samenwerkende partijen meegeholpen hebben met de uitvoering.