Platanen op het Plein blijken volgens de gemeente voldoende vitaal

87

Aanleiding
Door de storm van afgelopen voorjaar is één van de 3 platanen op het plein in Diepenheim afgebroken. Naar aanleiding hiervan zijn vragen gesteld in de Gemeenteraad. Deze zijn op 18 juni beantwoord door Wethouder Harry Scholten; daarbij is toegezegd dat de resultaten van het onderzoek nog zouden worden aangeleverd. Hieronder leest u deze.

Inhoudelijke boodschap
Een deskundig adviesbureau heeft onderzoek uitgevoerd naar alle drie platanen. Hieruit blijkt dat de platanen een goede conditie hebben en vitaal genoeg zijn om te kunnen laten staan. Het bureau adviseert wel aanvullende maatregelen om de levensduur te verlengen. Deze adviezen zijn deels al uitgevoerd, deels worden ze meegenomen in de onderhoudsplannen.

Conclusie
Het adviesbureau heeft alle drie de platanen onderzocht op vitaliteit en veiligheid. Voor de afgeknapte plataan geldt dat deze voldoende vitaal is. Dat is ook te zien: de boom is deze zomer ook weer uitgelopen. Het bureau concludeert dat deze boom geen risico voor de omgeving met zich meebrengt als deze ook in de toekomst goed gesnoeid blijft worden. Ook de twee andere platanen zijn gezond en kunnen nog lange tijd mee. Eén van deze twee bomen had een tak die was aangetast met weerschijnzwam. Daardoor werd deze tak breukgevoelig. Om risico te vermijden, is deze tak direct verwijderd.

Advies
Naast het verwijderen van de hiervoor genoemde tak, heeft het bureau adviezen gegeven om de levensduur van de bomen nog verder te verlengen:
– Als de ondergrondse groeiruimte van de bomen verbetert, krijgen ze een langere levensduur. De groeiruimte kan pas verbeterd worden als in de toekomst de ruimtelijke indeling van het plein verandert. Dat is voorlopig nog niet aan de orde. Het huidige herinrichtingsplan van het plein staat hier los van; die werkzaamheden vinden namelijk plaats op een andere plek dan waar de bomen staan.
– Voor de afgeknapte boom is het advies om deze in de toekomst intensiever te blijven snoeien. Dat wordt meegenomen in de onderhoudsplannen van de gemeente.

Als u meer technisch-inhoudelijke informatie wilt, dan kunt u hiervoor contact opnemen met gemeentelijke boomdeskundige Richard Emming.

Gemeente Hof van Twente