Plan onder de Platanen weer van stal

206

De Partij van de Arbeid Hof van Twente wil het plan ´onder de platanen” meenemen in een toekomstplan 2040 voor Diepenheim. Fractievoorzitter  Fred Rijkens stelt dat de roadshows in het kader van de omgevingswet verwachtingen wekken die we als Raad moeten vertalen in concreet zichtbare plannen. Doen we dat niet dan zullen de mensen die die roadshows hebben bezocht zicht bekocht voelen door het gebrek aan concrete resultaten. Eigenlijk, zo stelt Rijkens gaat de omgevingswet ook niet over concrete wensen vanuit de kernen, maar gaat het om de vraag hoe we omgaan met de tegengestelde belangen die er zijn bij het gebruik van de beschikbare omgevingsruimte.  Wij denken dat de indruk  zal ontstaan dat de roadshows zinloos zijn geweest als we niet komen met concrete  plannen voor de toekomst van onze kernen en het buitengebied.  Door per kern en voor de buurtschappen toekomstplannen uit te werken waar we juist de uitganspunten vanuit de omgevingswet in  mee kunnen nemen blijft de gemeente op dit punt geloofwaardig. We willen dat voor elke kern  maar we willen beginnen in Diepenheim. Daar zijn mensen ruim acht jaar bezig geweest met het project onder de Platanen. Dat plan dreigt nu in de prullenbak te verdwijnen maar dat vinden we  als PvdA een gemiste kans. Dit plan kan juist uitstekend dienen als basis voor een veel breder toekomstperspectief voor Diepenheim. Wat anders is dan we gewend zijn is dat dat plan niet gelijk staat aan wat de gemeente ook onmiddellijk  gaat doen. Wat we op papier willen hebben is wat een kern als gewenste toekomst ziet. Sommige wensen zijn niet onmiddellijk of zelfs heel moeilijk te realiseren maar de realiteit laat zien dat er in de loop van de jaren toch mogelijkheden ontstaan. Bv. omdat er fondsen beschikbaar komen of er ineens een alternatief ontstaat. De aankoop van het TSB terrein in Goor had ook niemand voor mogelijk gehouden tot het toch mogelijk bleek. De fabriek in Markelo is een paar jaar geleden op de agenda geplaatst. Niemand ging er vanuit dat de oplossing op een presenteerblaadje zou worden aangereikt maar een oplossing in de toekomst is niet uitgesloten. Op de vraag waarom “onder de Platanen” door de PvdA wordt genoemd geeft Rijkens aan dat mensen in het kader van participatie jaren met dit plan bezig zijn geweest en het een goede basis kan zijn voor het verder denken over de toekomst van het stedeke. Het doet ook recht aan de inzet van veel mensen die door de gemeente niet altijd even duidelijk zijn ondersteund. De PvdA zal in de komende raadsvergadering met een motie komen op dit punt.