Opvang voor vluchtelingen in Diepenheim

233

Vanuit de gemeente Hof van Twente  is een projectgroep samengesteld om samen met de veiligheidsregio Twente vluchtelingen onder te brengen in onder andere Diepenheim. De werknemers van de gemeente doen dit naast hun reguliere werk. Samen met diverse partijen is er gekeken naar leegstaande panden. In Diepenheim is dat het pand van de voormalige peuterspeelzaal aan de Kerkegaarden.  Dit pand was bewoond in het kader van de leegstandwet waar mensen mochten blijven wonen tot de plannen voor nieuwbouw gerealiseerd zijn. Nu is het door vrijwilligers bewoonbaar gemaakt voor de Oekraïners en ingericht voor totaal 8 personen. De buurt is ruim van te voren ingelicht over de plannen. De organisatie was verrast over reacties van de omwonenden, zoveel sympathie en betrokkenheid. Samen met de vrijwilligers vanuit Salut Welzijn die al woonachtig waren in Twente, worden de vluchtelingen wegwijs gemaakt. Salut Welzijn beschikt ook over diverse tolken. De Oekraïners  zijn volledig zelfredzaam nadat ze ingeschreven zijn en leefgeld ontvangen. Goor heeft inmiddels de vluchtelingen onder gebracht in de Rozenstraat en ook zijn er vluchtelingen ondergebracht bij het Apostolisch genootschap in Delden. Markelo creëert ook ruimte in het voormalige kinderdagverblijf. De projectgroep is er alles aan gelegen de crisis opvang goed te laten verlopen en  is dankbaar voor de vele vrijwillige hulp en aangeboden materialen. Niemand weet hoelang de opvang zal duren, de toekomst is voor iedereen onzeker.