Opties Kunstwerk ontstaansgeschiedenis Diepenheim voor het Plein onder de Platanen bekend

144


Op zaterdag 21 september, vanaf 11 uur tot 16 uur
, zijn Karin Hodes, Henny Zandjans en Anton ter Braak aanwezig in het pand van Janna (Jeugdsoos Why don’t Cha) voor een doorlopende presentatie/toelichting en de beantwoording van vragen.

Vanaf 21 tot en met 25 september bestaat de mogelijkheid om schriftelijk kenbaar te maken wat jullie vinden van het idee om een Kunstwerk op het Plein te plaatsen en welk ontwerp de voorkeur heeft. Dat kan op 21 september door invulling van de aldaar aanwezige formulieren of t/m 25 september via e-mail ( info@bittink.nl) of per post (Looiersplantsoen 6, 7478 AR Diepenheim) en onder vermelding van naam en (e-mail)adres.
Alle inwoners van (de voormalige gemeente) Diepenheim kunnen hun opvatting en voorkeurstem uitbrengen. Heel in ’t bijzonder roepen wij ook jongeren op om te stemmen!

Eind oktober zullen initiatiefnemers Willem Teger en Geert Jan Bittink via de media kenbaar maken of er voldoende draagvlak bestaat voor het idee en welk Kunstwerk de voorkeur heeft.

De drie hierna voorliggende ontwerpen voor een Kunstwerk op het Plein onder de Platanen geven elk uiting aan de ontstaansgeschiedenis van de Heerlijkheid Diepenheim, ’t Stedeke Diepenheim. Onder de afbeelding leest u de toelichting.


In het ontwerp van Henny Zandjans vinden we talrijke historische elementen terug. Zijn ontwerp toont de invloed van de bisschop van Münster, de strijd tussen Wolbertus en Hendrik van Dale, de oorkondes, erfdochter Regenwice, het stadswapen van Diepenheim, de door de Borgmannen aan Diepenheim geschonken borgmanbekers, de bijbel, het historisch zo betekenisvolle Leenregister 1188 en de Regge en Molenbeek.

Anton ter Braak heeft gekozen voor het huwelijk tussen erfdochter Regenwice en Graaf Hendrik van Dale als uitgangspunt voor zijn ontwerp. Het beeld symboliseert de strijd van de krijgsheer en de religie van de non. Beiden smelten samen tot dit ene beeld. De kleding heeft de ruwheid van de strijder, maar kan evengoed een religieus gewaad zijn. Kruis en zwaard complementeren de twee-eenheid. Een huwelijk tussen de krijgsheer en de non gevat in één beeld en omdat uiterlijke kenmerken van Regenwice en Graaf Hendrik niet bekend zijn, zijn deze niet ingevuld. Dat is aan de verbeelding van de beschouwer.


Karin Hodes heeft voor haar ontwerp inspiratie ontleend aan de het Stedeke Diepenheim zoals dat ontstond nadat erfdochter Regenwice en Hendrik van Dale rond 1180 huwden en het Huis te Diepenheim stichtten. We vinden in haar ontwerp de loop van de stadsgrachten van Diepenheim terug en glasobjecten van de kastelen/havezaten rondom Diepenheim, Huis te Diepenheim, Nijenhuis, Westerflier en Warmelo. In haar ontwerp ook de vlag van Diepenheim met daarin het molenrad van watermolen in Old Deep’n , daar waar Bernardus van Diepenheim ( genoemd in 1105) een herenhof (‘castrum’) bezat dat hem was “angeërvet van zynen voorolderen.”