Oproep aan ondernemers in Hof van Twente

62

Om te weten hoe de gemeente ondernemers zo goed mogelijk van dienst kan zijn roept de gemeente ondernemers op om mee te doen aan twee korte enquêtes. Met de ene enquête wil de gemeente onderzoeken hoe het in coronatijd met ondernemers gaat en welke behoefte aan ondersteuning er is. De andere onderzoekt hoe MKB-vriendelijk onze gemeente is. Beide onderzoeken zijn te vinden op de website van de gemeente hofvantwente.nl/ondernemersonderzoek.

Ondernemen in coronatijd
Allereerst wil de gemeente van ondernemers weten hoe ze zich redden in deze coronatijd. De coronamaatregelen vragen veel van ondernemers. Daar waar de ene ondernemer juist drukker is dan ooit, geldt voor de ander helaas dat men noodgedwongen de deuren tijdelijk heeft moeten sluiten. Met de enquête hoopt de gemeente zicht te krijgen op de situatie en hoe er hulp geboden kan worden. Dat varieert van een luisterend oor bieden, vrijblijvend advies geven over (financiële) mogelijkheden of hulp bij doorontwikkeling van het bedrijf, omscholing of bedrijfsbeëindiging.

MKB-vriendelijke gemeente
Daarnaast voert de gemeente opnieuw de tweejaarlijkse peiling uit waarin de tevredenheid over de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers wordt onderzocht. Oftewel: hoe MKB-vriendelijk is Hof van Twente? De informatie die dit oplevert helpt de gemeente inzicht te krijgen in wat er al goed gaat en ook wat er beter kan.

Oproep: doe mee aan onderzoek
Wethouder Wim Meulenkamp: “Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, leefbare centrumgebieden, een bruisend verenigingsleven en nog veel meer. Juist in deze bijzondere tijden zijn de uitdagingen groter dan ooit en tonen ondernemers hun creativiteit. Het helpt ons om te weten waar ondernemers behoefte aan hebben zodat ondernemen in de Hof nog beter wordt. Ik roep de ondernemers daarom op om mee te doen aan de onderzoeken en de enquêtes in te vullen.”

Meer Informatie
Voor meer informatie over ondernemen in de Hof kunt u contact opnemen met Berryl Michel via 0547 – 85 85 85 of via e-mail ondernemersloket@hofvantwente.nl