Opknapbeurt

223

Plein onder de Platanen krijgt een opknapbeurt.

Nadat eind 2016 de bevolking werd gehoord en ideeën aanreikte voor een opknapbeurt van het Plein onder de Platanen is door de gemeente Hof van Twente inmiddels de opdracht verstrekt aan Odin landschapsontwerpers om een ontwerpschets te maken. Na bespreking hiervan in de werkgroep zal het ontwerp nog dit jaar tijdens een bijeenkomst voorgelegd worden aan de inwoners van Diepenheim. Het streven is erop gericht om dan volgend voorjaar de werkzaamheden uit te voeren.

De initiatiefgroep, die eerder een eigen voorstel zag stranden vanwege de kwetsbaarheid van de Platanen, is verheugd dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan het verzoek om deskundigheid in te schakelen bij de uitwerking van de ideeën. “Het duurt allemaal wat langer dan ons voor ogen stond, maar soms is een pas op de plaats kennelijk noodzakelijk om elkaar te inspireren tot een vervolg dat perspectief biedt voor de korte en middellange termijn,” aldus de initiatiefnemers.