Opbrengst collecte Nierstichting 2020

264
Diny Onijs
Diny Groteboer

Ondanks de corona gingen 30 collectanten op pad met de collectebus. Coronaproof dit jaar door 1,5 m afstand te houden en door de mogelijkheid te betalen via de QR code. Het was een groot succes, want de totale opbrengst was € 1597,09.

Dank aan alle collectanten voor hun inzet. We hebben veel trouwe collectanten zoals Diny Groteboer en Diny Onijs, die al sinds het begin collecteren. Diny Groteboer moet helaas om gezondheidsredenen stoppen. Diny Onijs, inmiddels 80+, wil nog wel weer over het Deepse Brook fietsen met de collectebus, zei ze. Beide dames hebben een bloemetje ontvangen. Ook Truida Wijnen en Dika Stokreef collecteren  vanaf het begin. Ze zijn vorig jaar gestopt, maar hebben nu ook een bloemetje ontvangen.

Dit jaar hebben een aantal nieuwecollectanten spontaan hun medewerking aangeboden om voor de Nierstichting te collecteren. Zodoende hebben we een bijdrage geleverd om het verschil te maken voor nierpatiënten. Hun leven wordt enorm beperkt door een nierziekte. De Nierstichting strijdt voor een betere behandeling en levenskwaliteit voor alle nierpatiënten en voor de genezing van nierziekten, want gezonde nieren zijn van levensbelang.