Opbrengst collecte Alzheimer Nederland

89

De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Diepenheim in de week van 1 tot en met 7 november € 810,56 opgebracht. (dit is enkel het contant gedoneerde geld, zonder  bedragen die op andere manier zijn overgemaakt.) De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en in het bijzonder de 15 collectanten die het in deze lastige tijd aandurfden te collecteren.

Aandacht voor dementie is noodzakelijk, want 1 op de 5 mensen krijgt dementie en zelfs 1 op de 3 vrouwen. Op dit moment leven ruim 280.000 mensen in Nederland met deze ziekte. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie stijgt naar ruim een half miljoen in 2040. Daar moet iets aan gedaan worden. Met meer onderzoek komen we dichter bij een toekomst zonder dementie.

De collecteweek draagt hier in belangrijke mate aan bij. Alzheimer Nederland bedankt iedereen in Diepenheim die hieraan heeft meegeholpen.

Collectant gemist, maar nog wel willen bijdragen? Ga naar www.onlinevooralzheimer.nl en doneer in de bus van Alzheimer Nederland.

Wilt u in 2021 ook uw steentje bijdragen door mee te helpen als collectant? Alzheimer Nederland is hier blij mee. In Diepenheim zijn we nog op zoek naar collectanten voor Het Elferink, Wilsonweg/gedeelte Watermolenweg, Westerflier, gedeelte Diepenheimse Broek en voor heel Markvelde. U kunt zich opgeven via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bij: Gerrit van der Kolk 0547-351260, wswvanderkolk@gvdk.eu