Ook opvang Oekraïners in Diepenheim

152

Door de onveilige situatie in Oekraïne zijn veel Oekraïners op de vlucht. Aan alle Veiligheidsregio’s in Nederland is opdracht gegeven vluchtelingen op te vangen. Dat gaat ook gebeuren in de voormalige kinderopvang aan de Kerkegaarden 1. Er is ruimte voor 1 familie of gezin.

De buurtbewoners zijn inmiddels geïnformeerd door de gemeente.

Twee ruimtes
De voormalige kinderopvang bevat vier ruimtes. Twee hiervan worden verhuurd in het kader van leegstandsbeheer. De andere twee ruimtes worden vanaf eind deze week ingericht voor de opvang van één Oekraïense familie of gezin per ruimte, vooralsnog voor een periode van 6 maanden. De huidige huurders zijn hiervan op de hoogte.

De plannen om op deze plek woningen te gaan bouwen, blijven wel van kracht.
De voorbereidingen hiervoor gaan ondertussen gewoon door. Hierover is op dinsdag 29 maart nog een inloopavond geweest.

Plaatsing en begeleiding
De gemeente streeft ernaar om zo snel mogelijk mensen te ontvangen op deze locatie. Wanneer dat precies gaat gebeuren en wat de gezinssamenstelling zal zijn, is nu nog niet bekend. De Veiligheidsregio ‘matcht’ gezinnen met locaties, en als een woning geschikt blijkt voor een gezin of familie, dan kan het zijn dat ze daar dezelfde dag nog worden gehuisvest.

Na aankomst zullen de gezinnen worden ingeschreven in het bevolkingsregister en wordt geregeld dat ze leefgeld krijgen, zodat zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Het gezin zal daarbij worden begeleid door Vluchtelingenwerk.