Ontwerpbestemmingsplan “Diepenheim, herziening Noord 3” ter inzage

135

Van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Diepenheim, herziening Noord 3” voor een ieder ter inzage .

Voor de percelen rondom de vijver aan de Boinksweide in Diepenheim is een gemeentelijk woningbouwplan ‘Noord 3’ opgesteld. Het plan maakt verscheiden rijwoningen mogelijk zowel voor starters als levensloopbestendig. Daarnaast bevat het plan enkele twee-onder-één-kapwoningen. Het plan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Diepenheim’ waarin voor de betreffende gronden de bestemming ‘Groen – Groene ruimte’ geldt zonder bebouwingsmogelijkheden. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is deze herziening van het bestemmingsplan opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien:

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.