Ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Boinksweide”. ter inzage

79

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Boinksweide” van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ligt als bijlage bij het bestemmingsplan “Diepenheim, herziening Noord 3” ter inzage en is in te zien:

Het beeldkwaliteitsplan kunt u hier in pdf-formaat inzien.

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder op grond van de gemeentelijke inspraakverordening schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor.