Ontmoetingspark ‘de Koppel’ Diepenheim

253

Het realiseren van een ontmoetingspark op sportpark ‘de Koppel’ is weer een stukje dichterbij. De voorbereidingen voor de realisatie zijn in volle gang. In oktober van dit jaar start de uitvoering. De gemeente Hof van Twente neemt aansluitend de herinrichting van het parkeerterrein op het sportpark mee en voorziet deze van nieuwe verlichting en beplanting zodat alle werkzaamheden voor het nieuwe sportseizoen van 2021 zijn afgerond.

Ontmoetingspark ‘de Koppel’

De werkgroep, bestaande uit 12 verenigingen, stichtingen en bedrijven, richt een stuk vrijgekomen grond op sportpark ‘de Koppel’ in tot een groene ontmoetingsplek waar de  Diepenheimers – van jong tot oud – elkaar kunnen ontmoeten, kunnen bewegen en leren.  Ook kunnen zij, samen met alle partijen, nieuwe activiteiten ontwikkelen. Hiermee wil de werkgroep graag een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp Diepenheim en omgeving.

Het doel van het Ontmoetingspark is een plek te creëren waar natuur, kunst, cultuur, onderwijs en sport samenkomen. Zodat spontane ontmoetingen tot stand komen tussen mensen die elkaar normaal niet zo snel tegenkomen. Het is een plek waar je kunt sporten met vrienden, een ommetje kunt maken met je opa of oma en kunt genieten van vogels, vlinders en insecten en waar je kunt kijken naar een groepje buren die bijvoorbeeld aan het beachvolleyballen zijn.

Om dit te realiseren is een multifunctioneel park ontworpen waar ruimte is voor natuur, cultuur, kunst, educatie en sport. In dit duurzame park ontmoeten mensen elkaar, kunnen ze recreëren, leren ze over de natuur en cultuurhistorie en kunnen ze ongedwongen sporten en bewegen in georganiseerd en ongeorganiseerd verband.  “We creëren een plek waar verenigingen elkaar opzoeken en in gezamenlijkheid activiteiten ontplooien voor alle inwoners uit Diepenheim. Mensen komen zo meer en structureel buiten en ervaren de waarde van groen en biodiversiteit”,  aldus Karin Vrielink, voorzitter van vv Diepenheim.

Op het park worden allerlei activiteiten ontplooid: denk aan sportdagen, natuureducatie, ouderengym, valpreventietraining, koken en eten met groente en fruit dat er geteeld wordt, groenonderhoud, workshops etc. Deze activiteiten worden opgezet vanuit de verenigingen en door enthousiaste inwoners.

Betrokken partijen

Bij ontmoetingspark ‘de Koppel’ zijn de volgende partijen betrokken: Gymnastiekvereniging Diepenheim, IVN, Jeugd- en Jongerenwerk Nooit Gedacht, OBS Stedeke, Seniorenvereniging Diepenheim, Stadsraad Diepenheim, Tennisvereniging ’t Stedeke,Voetbalvereniging Diepenheim, Volleybalvereniging Time Out ’75, VVV Platform Diepenheim, Henk Oonk Fysiotherapie en De Graaf Hoveniers.

Herinrichting parkeerterrein Sportpark de Koppel

Aansluitend aan de realisatie van het Ontmoetingspark wordt het parkeerterrein heringericht. VV Diepenheim heeft samen met de tennisvereniging en in overleg met de gemeente een plan uitgewerkt. Het parkeerterrein wordt op basis van de huidige maatstaven opnieuw ingericht. In combinatie hiermee worden de verlichting en het groen vervangen. Dit is vertaald in een ontwerptekening die hieronder in te zien is:

De werkzaamheden aan het parkeerterrein starten begin januari 2021 en zijn naar verwachting eind februari 2021 afgerond.