Onderzoek naar koopgedrag in Hof van Twente

27

Komende weken wordt er een grootschalig consumentenonderzoek gehouden om te
kijken waar onze inwoners en bezoekers aankopen doen. Gemeente Hof van Twente
werkt hiervoor samen met vele andere gemeenten in Oost-Nederland, zodat we een
goed beeld krijgen van de bestedingen van consumenten. Doet u bijvoorbeeld de
dagelijkse boodschappen in uw eigen gemeente, maar gaat u voor een dagje shoppen
liever naar een grote stad in de regio? Of heeft u tips voor een bepaalde winkel in uw
kern, of aankleding van het centrum? Dan kunt u dat via dit onderzoek kenbaar
maken. De resultaten gebruiken we om, samen met onze ondernemers, inwoners en
bezoekers nog beter te kunnen ontvangen in onze winkelgebieden.
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei
heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in
bijvoorbeeld horeca of woningen. Als gemeente zetten wij ons, samen met de provincie en
winkeliers, in voor aantrekkelijke dorps- en stadscentra en een compleet winkelaanbod. Om
dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.
Aantrekkelijkheid van winkelgebieden
In oktober start in Oost-Nederland een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt, net
als in 2015, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd voor meer dan 60 gemeenten in Oost-Nederland. Ook Hof van Twente neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. Het onderzoek brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.
Vul de online vragenlijst in!
In oktober start het ‘veldwerk’. Inwoners die de vragenlijst willen invullen, kunnen dat doen
via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Daarnaast wordt een groep inwoners uitgenodigd om mee te doen. Dat gebeurt via het Hofpanel en via een brief van de provincie aan een
willekeurig geselecteerde groep huishoudens.
Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.
Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe
privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun
woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek Oost-Nederland
2019.
Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek staat op de website www.kso2019.nl. Mailen kan naar
helpdesk@ioresearch.nl.