Onderzoek naar gemeentelijke communicatie: goede aanknopingspunten voor verdere verbetering

36

Hoe kunnen wij het beste communiceren met onze inwoners? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat gemeente Hof van Twente heeft gedaan naar het gebruik van de communicatiekanalen die de gemeente inzet. Welke voorkeuren hebben inwoners als het gaat om informatie van de gemeente en welke verwachtingen leven er? Het onderzoek richtte zich ook op berichtgeving door de lokale media, zoals de lokale omroep, het weekblad en de plaatselijke nieuwssites. Willen mensen daarin ook gemeentelijke informatie terugvinden? Ook is bekeken hoe mensen contact zoeken met de gemeente en of mensen willen meepraten of meebeslissen over diverse gemeentelijke onderwerpen. De uitkomsten worden gebruikt om de communicatie beter af te stemmen op de verwachtingen en behoeften van inwoners.
Inwoners zien gemeentelijke informatie het liefst terug in het Hofweekblad. De gemeente plaatst hierin wekelijks een infopagina (Hofnieuws). Ook de lokale nieuwssites en Tubantia scoren goed: 40% geeft aan dat ze daar gemeentelijke informatie in terugzien. Als mensen één voorkeur mogen aangeven, dan blijft Hofweekblad favoriet, gevolgd door de lokale nieuwssites.

In het onderzoek is ook gevraagd of er belangstelling is voor een wekelijkse emailnieuwsbrief van de gemeente. Hierin zouden korte artikelen staan met een ‘lees verderlink’ naar een uitgebreidere tekst op de website. Hiervoor is veel belangstelling: twee derde van de ondervraagden ziet zo’n nieuwsbrief wel zitten. De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor zo’n nieuwsbrief.

Contact met de gemeente
Als gevraagd wordt hoe mensen contact zoeken met de gemeente, dan zien we dat dat varieert per onderwerp. Het doorgeven van bv een kapotte lantaarnpaal gaat vaak via Whatsapp, maar bij vragen over een bouwvergunning pakken mensen liever de telefoon.
Ook is er gevraagd naar participatie. Daaruit blijkt dat ongeveer 1/3 van de ondervraagden graag wil adviseren, meebeslissen of wil samenwerken/uitvoeren. De helft van de mensen wil vooral geïnformeerd en geraadpleegd wil worden als het onderwerp hen aangaat. 15% heeft geen belangstelling voor participatie (met name de groep 65+). Ook hier zien we nuanceverschillen in leeftijd: mensen boven de 45 hebben meer belangstelling om mee te praten over beleid, mensen onder de 45 hebben vooral interesse als het om hun eigen woonomgeving gaat.

Het onderzoek
Het onderzoek, gehouden door bureau Emcuview uit Delden, bestond uit twee onderdelen: als eerste hebben leden van het Hofpanel in groepen gepraat over de communicatie door en met de gemeente. De bevindingen uit die gesprekken zijn getoetst in een vragenlijst. De oproep om die vragenlijst in te vullen is gecommuniceerd via de media en toegestuurd aan 1000 willekeurige huishoudens in de gemeente. De vragenlijst is ingevuld door bijna 500 mensen.

De uitkomsten van het onderzoek geven de gemeente goede aanknopingspunten om de communicatie met de inwoners nog beter en efficiënter in te richten. Dat gebeurt in samenspraak met inwoners. Zaken die snel en makkelijk verbeterd kunnen worden, worden (of zijn) direct aangepakt. In bijgevoegde infographic vindt u de belangrijkste bevindingen. Het hele onderzoeksrapport is op te vragen door een mail te sturen aan communicatie@hofvantwente.nl.