Onderzoek naar communicatie gemeente van start

55

Gemeente Hof van Twente wil de informatievoorziening goed afstemmen op de
inwoners. Daarom willen we graag van inwoners weten wat zij vinden van de
gemeentelijke website en de overige informatievoorziening van de gemeente.

Ook horen we graag welke informatie inwoners belangrijk vinden en op welke manier
zij die informatie willen krijgen. Daarom kunnen inwoners vanaf deze week een
enquête invullen op www.hofvantwente.nl/onderzoek. Deelnemers kunnen kans maken
op een leuke prijs.
Het onderzoek is vorig jaar van start gegaan. Toen zijn gesprekken gevoerd met een aantal
inwoners die lid waren van het Hofpanel. De uitkomsten van die gesprekken worden getoetst
in een enquête die alle inwoners kunnen invullen. Die enquête is een tijdje uitgesteld
geweest, eerst door corona, later door de cyberaanval. De enquête gaat nu alsnog van start.
De onderzoeksresultaten worden in de zomer verwacht.
Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter beeld wij krijgen van de wensen van
onze inwoners. Daarom sturen we 1.000 huishoudens in Hof van Twente een brief om te
vragen of zij de vragenlijst willen invullen. Deze adressen zijn willekeurig gekozen. Ook wie
geen brief ontvangt, kan meedoen. Leden van het Hofpanel krijgen een berichtje en ook via
onze website en social media roepen we inwoners op mee te doen met dit onderzoek. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Emcuview uit Delden.
Meedoen?
Inwoners kunnen de vragenlijst invullen via internet: www.hofvantwente.nl/onderzoek. Dat
kan tot 10 juni 2021. Deelname is anoniem. Alleen wie kans wil maken op een prijs, hoeft
contactgegevens achter te laten. Die gegevens worden alleen gebruikt om mensen te
kunnen benaderen die iets hebben gewonnen.