Ondersteuning jonge mantelzorgers vanaf 1 augustus door Salut

60

Salut neemt de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers in Hof van Twente over van de failliet verklaarde Stichting Informele Zorg Twente (SIZT). Hierdoor blijft de steun aan deze kwetsbare groep jongeren gewaarborgd. Salut heeft deze waardevolle taak vanaf augustus 2023 op zich genomen.

Zorg voor jonge mantelzorger is belangrijk.
Opgroeien als jonge mantelzorger is niet niks. Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 25 jaar die opgroeien met een gezinslid dat zorg nodig heeft. Als een gezinslid ziek is of een beperking heeft, kun je voor hete vuren komen te staan. Denk hierbij aan het zorgen voor het huishouden, maar ook het zorgen maken over je ouders of aandacht moeten missen doordat deze uitgaat naar het zieke gezinslid. Door die extra verantwoordelijkheden kunnen ze sociale isolatie ervaren, omdat ze minder tijd en energie hebben voor andere activiteiten en vriendschappen. Door bewustwording te creëren in combinatie met maatschappelijke aanpassingen kan Salut helpen om een betere balans te vinden tussen zorgtaken en hun eigen leven. Dit kan variëren van individuele begeleiding en emotionele ondersteuning tot groepsactiviteiten en respijtzorg, waarbij de zorg tijdelijk wordt overgenomen zodat de jonge mantelzorger even rust kan nemen. Het is ook belangrijk dat scholen en zorginstanties bewust zijn van de situatie van jonge mantelzorgers en hen hierin ondersteunen.

Salut neemt taken over van Stichting Informele Zorg Twente.
Een aantal jaren is de ondersteuning van jonge mantelzorgers op een prima manier uitgevoerd door SIZT. Helaas heeft deze organisatie moeten besluiten te stoppen. Wethouder Hannie Rohaan is blij dat Salut snel deze belangrijke taak heeft kunnen overnemen. “Ondersteuning van jonge mantelzorgers past prima bij de rol van een brede welzijnsinstelling. Bijvoorbeeld via het Jeugd en Jongerenwerk maar ook via de Cliëntondersteuning komen zij al in veel gezinnen waar mantelzorg aan de orde is.”

Uit onderzoek van het sociaal cultureel planbureau blijkt dat 1 op de 4 jongeren in Nederland opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid en dus jonge mantelzorger is. Een deel van deze mantelzorgers is inmiddels bekend bij Salut (via SIZT) maar nog niet iedereen. Wethouder Rohaan: “ik zeg tegen jongeren die zorg hebben voor een ziek gezinslid of zich zorgen maken daarover: meld je bij Salut voor ondersteuning. Soms kan een goed gesprek of contact met andere jonge mantelzorgers al helpen”.

Kijk voor meer informatie op www.salut-welzijn.nl of maak eenvoudig een afspraak. Salut is te bereiken via WhatsApp op 06-20 89 49 99, telefonisch via 0547 – 260 053, of loop binnen aan de Grotestraat 86 in Goor.