Onafhankelijke verslaglegging Gemeenteraad

17

De gemeenteraad is van mening dat er door social media vaak een vertekend beeld ontstaat van hetgeen zich in de raadsvergadering afspeelt. Om dit beeld bij te stellen lijkt het de gemeenteraad een goed plan om een objectief verslag te laten maken.

Objectief
Om de onafhankelijkheid en objectiviteit te waarborgen kan verslaglegging niet uitgevoerd worden door communicatie of de griffie zelf. Het is daarom nodig om een externe politiek journalist in te huren om een objectief verslag te maken van de raadsvergadering. Deze persoon heeft kennis van politieke besluitvorming en kan de besluiten van de raad duiden. Deze persoon valt onder de verantwoordelijkheid van de griffie.
Het verslag van de gemeenteraadsvergadering wordt geplaatst in het Hofweekblad. Om de onafhankelijkheid te benadrukken wordt dit geen onderdeel van de Hofnieuwspagina van de gemeente. Ook worden de verslagen niet gedeeld via de sociale mediakanalen van de gemeente maar kunnen desgewenst via de eigen (sociale) mediakanalen van de gemeente- raad en haar fracties worden gedeeld.
Om te beoordelen of het verslag daadwerkelijk wordt gelezen en het resultaat voldoet aan de verwachtingen van de gemeenteraad stellen wij een lezersonderzoek voor.

Conclusie
Het college is akkoord gegaan conform voorstel met de verslaglegging van de raadsvergaderingen. Hiervoor is geld gereserveerd in de programmabegroting van 2024. De journalist begint op 24 september 2024 (eerste raadsvergadering na de zomer) met de verslaglegging. Na een jaar vindt een evaluatie in de vorm van een lezersonderzoek plaats.