OBS Stedeke

211

Gezonde school

Obs Stedeke heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Obs Stedeke zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt obs Stedeke voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden.

Wij zijn trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meerweten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl 

Internationalisering

In het kader van internationalisering hebben enkele leerkrachten van onze school en leerkrachten van de stichting OPO deelgenomen aan een trainingsweek in Stigliano, Italië. Dit is een Erasmus+ project. Erasmus+ is een Europese onderwijssubsidie. Alle kosten die verbonden zijn aan deelname aan dit project worden vergoed vanuit deze subsidie. 

Tijdens de trainingsweek hebben de leerkrachten input ten aanzien van een tweetal thema’s gekregen. Een aantal sprekers heeft lezingen verzorgd. Daarnaast stond het leren van en met leerkrachten uit andere landen centraal. Gezamenlijk hebben we plannen geschreven voor het verbeteren van het onderwijs en het ontwikkelen van internationaliseringsbeleid op onze school.

Ook is er de mogelijkheid om een school te bezoeken en te kijken hoe het onderwijs in andere landen wordt vormgegeven.
Een belangrijk onderdeel van de week is het opzetten van een project tussen de groepen van juf Mirthe en juf Marielle en scholen uit het buitenland. Hierbij zullen de leerlingen van Obs Stedeke samenwerken met leerlingen uit het buitenland en hun Engels kunnen toepassen. Het IMPACT-project is via Facebook te volgen.