OBS Stedeke is gezond!

186

OBS Stedeke heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat OBS Stedeke zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. OBS Stedeke is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt OBS Stedeke voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. Hiervoor worden diverse activiteiten ingezet: spelvormen tijdens de sociaal emotionele lessen die wekelijks plaatsvinden, spelvormen in de Gouden weken, de groene spelen en tijdens diverse groepsvormings fases van de groep zetten we als leerkracht samen met de leerlingen positieve normen en waarden neer voor een positief groepsklimaat. Deze normen worden geformuleerd door de leerlingen, samen met de leerkracht. Dit zijn een aantal voorbeelden van alle activiteiten die plaatsvinden op Obs Stedeke om aandacht te besteden aan het thema welbevinden.

Directrice Bernardien Nijhof van OBS Stedeke is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.