Excellente school

38

 

Sinds 23 januari mag Obs Stedeke in Diepenheim zich een excellente basisschool noemen. De school is excellent bevonden op basis van het opgestelde profiel. Dit houdt in dat leerlingen zich op obs Stedeke autonoom kunnen ontwikkelen binnen een rijke leeromgeving. Voorbeelden hiervan zijn de vele ateliers binnen de school. In de ateliers kunnen kinderen onder meer leren programmeren, een vreemde taal leren, 3D-printen, muziek maken, tekenen en werken aan uiteenlopende zelfgekozen projecten. Daarnaast biedt obs Stedeke een kookproject,  internationaliseringsactiviteiten en allerlei uitdagende materialen aan.
Het traject duurde een jaar. In het afgelopen jaar heeft de school zich moeten verantwoorden aan de onderwijsinspectie en aan de excellente school jury. Zij hebben onder meer de school bezocht en beoordeeld op vele criteria, waaronder het onderwijsaanbod en de manier waarop de school omgaat met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast zijn er gesprekken geweest met leerkrachten, ouders en leerlingen. Zowel de inspectie als de jury hebben een rapportage opgesteld, welke is voorgelegd aan de inspecteur-generaal van het onderwijs.
Om een excellente school te worden, wordt er naar andere zaken gekeken dan naar de resultaten die de school behaalt. Deze moeten uiteraard voldoende zijn, maar het gaat binnen het excellentietraject om wat er extra wordt toegevoegd aan het programma en waardoor het onderwijs zich onderscheidt van dat op andere scholen.
Het team is zeer blij met het behaalde resultaat. De afgelopen jaren heeft het erg hard gewerkt om het onderwijs steeds een stukje beter en meer divers te maken. Ook zijn er flinke investeringen gedaan in de nieuwste leermiddelen, in samenwerking met het overkoepelend bestuur OPO Hof van Twente.
Samen met de kinderen is de bekendmaking gedaan in de hal en is er geknald met confettikanonnen. Voor de leerlingen was er een feestelijk taartje. Binnenkort wil de school het worden van een excellente basisschool vieren met kinderen en de ouders. Want alleen met de inzet en betrokkenheid van de ouders is het mogelijk het onderwijs extra mooi te maken.