Nieuws van Stichting Kerstkind Lichtroute

222

Nu de ongekende warme zomer voor een groot deel achter ons ligt en wij hopen op een prachtige nazomer kunnen wij als bestuur van de Stichting Kerstkind Lichtroute jullie informeren over de veranderde situatie. In goed onderling overleg met de kerkenraad gaan de organisatoren van Kerstkind Lichtroute na 3 succesvolle jaren als zelfstandige stichting verder. In 2019 zullen wij weer een prachtige route uitzetten.  Hoewel u wel her en der iets over Kerstkind Lichtroute Diepenheim kunt horen en zien is 2018 een rustjaar. Het bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit: Martha van Schaik , Joke van Egteren, Bert Jurjens, Gerrit Bonke, Dianne Groot Dengerink en Yvonne Kalter. Er zijn nog vacatures voor algemeen bestuurslid, penningmeester (hoeft geen bestuurslid te zijn), en iemand die de website wil onderhouden. Indien u vragen of ideeën heeft horen wij het graag via de mail : info@kerstkindlichtroute.nl .
Een project voor alle mensen ongeacht afkomst of geloofsovertuigingen maar vooral

Van Deep’n – Veur Deep’n”.

Stichting Kerstkind Lichtroute Diepenheim