Nieuws van de Weekendschool

24

Vanaf 2019 is er in Goor een Weekendschool ‘Toppers op Zondag’ voor basisschool- leerlingen uit groep 7 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Het initiatief Toppers op Zondag wordt onder de aandacht gebracht op scholen. In overleg met leerkrachten worden de kinderen aangemeld die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken om te kijken waar hun talenten en interesses liggen. Kinderen gaan ongeveer 18 zondagen op pad met de Weekendschool en bezoeken verschillende bedrijven. De begeleiders van de Weekendschool zijn allen pedagogisch onderlegd.
De Weekendschool wordt vanuit verschillende bedrijven gesponsord. De opbrengsten worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Daarnaast zijn er overeenkomsten met o.a. Urenco, Musea Oyfo in Hengelo, de Museumfabriek in Enschede en Natura Docet en het POP en Rock museum in Gronau. Deze bedrijven worden bezocht door de kinderen, waar er voor hen een speciaal programma klaar ligt.
Er is een aantal vaste thema’s zoals ‘ken je stad, ken je omgeving’, techniek, kunst en cultuur. Een vast onderdeel van het programma is een bezoek aan het gemeentehuis. Daarnaast worden er workshops aangeboden die aansluiten bij de interesses zoals ondernemen, koken, theater maken of een dierenarts bezoeken. Een voorbeeld van een kunst workshop is een stopmotion-filmpje. Deze wordt in samenwerking met een kunstenaar gemaakt. De Weekendschool heeft ook goede contacten in Duitsland, waaronder met de Duitse Sportbond. Dit geeft de kinderen de mogelijkheid om over de landsgrens heen te kijken.
De Weekendschool tracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de interesses van de groep. Het komt dus dat het aanbod per jaar verschilt. De vaste thema’s komen elk jaar terug. Gedurende het jaar houden de kinderen een logboek bij en presenteren aan het einde van het jaar hun bevindingen aan hun ouders. Hierbij moeten kinderen aangeven wat ze het leukst vonden. Kinderen worden gestimuleerd om hun interesses en talenten te volgen.
Op dit moment zijn er 15 kinderen ingeschreven, maar er is ruimte voor 20. Het is niet zo dat de groep vol ‘moet’ zijn. Er worden vooral kinderen geselecteerd die het kunnen gebruiken én die het leuk vinden.

Kinderen die deelnemen aan de Weekendschool komen van verschillende basisscholen, waardoor nieuwe vriendschappen ontstaan buiten de vaste schoolvriendjes en -vriendinne- tjes. De Weekendschool streeft ook naar ouderbetrokkenheid door introductiebijeenkomsten te organiseren waar ouders bij aanwezig zijn, evenals bij de laatste bijeenkomst waar de diploma’s worden uitgereikt.
Een ambitie van de Weekendschool is om naast de basisschool kinderen ook de jong volwassenen te bereiken die zijn uitgevallen op school. Zij willen hen de kans geven om op verschillende werkplekken te kijken waar hun talenten en interesses liggen. Dit is echter nog geen concreet plan.

We horen veel positieve verhalen van de kinderen die de Weekendschool bezoeken. Er is in deze weekenden ruimte om hun talenten te ontwikkelen, waardoor zij een betere basis krij- gen van waaruit zij kunnen starten in het voortgezet onderwijs.
De deelnemers krijgen de mogelijkheid om alvast na te denken over hun toekomstbeeld, iets wat vaak thuis ontbreekt. Ouders van deze kinderen zijn niet in staat hun kinderen op deze manier te ondersteunen bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief en talenten. De Weekendschool biedt deze kinderen de mogelijkheid om een dagje erop uit te gaan, iets leerzaams te doen maar ook te ontspannen. Daarnaast hebben deze kinderen een breder netwerk gekregen en zijn er mooie vriendschappen ontstaan. In deze weekenden is er echt oog voor de kinderen en persoonlijke aandacht voor wensen en behoeften.