Nieuws van de Stadsraad: Woningbouw en Leefbaarheid

98

Woningbouw in Diepenheim
Met de nog in aanbouw zijnde woningen op plan Noord lijkt het er op, dat er voorlopig geen mogelijkheden meer zijn voor nieuwbouwwoningen in Diepenheim. Voor de Stadsraad reden om met wethouder Pieter van Zwanenburg in gesprek te gaan om te horen welke mogelijkheden de Gemeente Hof van Twente ziet voor Diepenheim. Bij de bouw van de laatste woningen op Noord is volgens de Stadsraad wel gebleken dat jongeren uit Diepenheim graag in Diepenheim willen blijven wonen. Mogelijk kunnen er woningen gerealiseerd worden op de hoek Borculoseweg / Kerkegaarden of wil de Gemeente wel meewerken aan plannen voor vervanging van woningen aan de Hagen. Ook op Noord zijn er misschien wel mogelijkheden met aanpassing van het bestemmingsplan. De Stadsraad vindt dat er op korte termijn een aantal concrete plannen moet komen, zodat er voor jonge Diepenheimers perspectieven blijven om in Diepenheim te blijven wonen. Ook voor ouderen is er behoefte aan woningen, hierbij valt te denken aan woningen waar het mogelijk is om te wonen met 24-uurs zorg.

Waar is de Stadsraad op dit moment mee bezig?
In de afgelopen jaren heeft de Stadsraad een aantal bewonersbijeenkomsten georganiseerd om te peilen wat Diepenheimers belangrijk vinden voor de leefbaarheid in Diepenheim nu en in de toekomst. Uit deze bijeenkomsten is een groot aantal ideeën en meningen naar voren gekomen die de Stadsraad samen met medewerkers van de OVKK (Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen) nu verwerken in een visie voor Diepenheim. Deze visie zal binnen niet al te lange tijd worden verspreid onder alle Diepenheimse huishoudens. Daarna is het de bedoeling dat de Stadsraad met Diepenheimers in overleg gaat om te kijken hoe de meningen en ideeën omgevormd kunnen worden tot plannen, die dan weer besproken gaan worden met de Gemeente, Viverion, verenigingen, stichtingen en andere belanghebbenden in Diepenheim.
De Stadsraad staat open voor overleg en nieuwe initiatieven, je kunt de Stadsraad bereiken via de mail: info@Stadsraaddiepenheim.nl