Nieuws Alg. Ledenvergadering VV Diepenheim

210

Op vrijdag 20 oktober had Voetbalvereniging Diepenheim haar jaarlijkse ledenvergadering.
Het afgelopen jaar is de kantine verduurzaamd; de deuren zijn vervangen en er zit dubbel glas in de kozijnen, er zijn zonnepanelen geplaatst en de veldverlichting is nu LED. De kosten en dekking werden toegelicht door Penningmeester Mark Jansen. Daarna presenteerde hij de cijfers van de kantine en de vereniging.
Ook is in de afgelopen maanden de kantine volledig gerenoveerd. Er was lof vanuit de leden voor hetgeen gedaan is en de financiële onderbouwing van het bijna afgeronde project.
Steeds meer andere partijen weten het sportpark te vinden. Sinds kort maakt ook de Vitality Club gebruik van de velden en de kantine en is ook BSO Diepenheim geïnteresseerd.
De mogelijke komst van de MFA naar De Koppel was natuurlijk onderwerp van gesprek. VV Diepenheim staat hier positief tegenover en helpt de werkgroep bij het ontwikkelen van de plannen.

Het bestuur voor het komende jaar werd vastgesteld. De heren van accommodatiebeheer; Richard Sueters en Richard Lansink waren aftredend en herkiesbaar. Daarnaast werd Ellis-Marie Altena als nieuw bestuurslid voorgedragen. Zij gaat zich met name richten op de jeugd.
Hierdoor is alleen de functie van voorzitter nog vacant.

Ook waren er weer veel jubilarissen:
Jelte Warmink, Harry Wolberink, Koen Jansen, Nick ten Buren, Roy Brinkman en Lars Olde Daalhuis zijn al 25 jaar lid van de vereniging.

Sas Haan, René Altena en Erwin Busch werden gehuldigd door Richard Lansink voor hun 40-jarig lidmaatschap.

Maar liefst vijf heren vierden hun 50-jarig jubileum: Marinus Aaftink, Arend de Boer, Henk Altena, Joop Kranenberg en Hennie Haanepen.

Alle jubilarissen die 60 jaar lid zijn, waren deze avond aanwezig: Gerrit van der Kolk, Harry Heetland en Bernard Kremers.

Hoogtepunt van de avond was de benoeming van Bas Jan Hofhuis tot Lid van Verdienste. Het bestuur heeft hem voorgedragen voor zijn vele jaren vrijwilligerswerk. Als leider van ons eerste elftal en jaren lid van het bestuur. Daarnaast trok hij de kar bij de renovatie van de kleedkamers en nam hij ook het voortouw bij de recente renovatie van de kantine. De voordracht werd met luid applaus bevestigd door de aanwezige leden.
De avond werd vervolgd met de jaarlijkse vrijwilligersavond, waar alle vrijwilligers onder het genot van een hapje en een drankje werden bedankt voor hun inzet het afgelopen seizoen.