Nieuwe tentoonstelling in Drawing Centre

9

Tentoonstelling ‘the sketch, its realisation & her lovers’ bij Drawing Centre Diepenheim 

 Elk kunstwerk doorloopt drie fasen: het idee, de uitvoering en het onderhoud. De tentoonstelling the sketch, its realisation & her lovers richt zich precies hierop. In een groepstentoonstelling met twaalf kunstenaars onderzoekt gastcurator Caz Egelie de schets als een beginpunt van iets dat gevolgen zal hebben die zich uitstrekken tot in een onbekende toekomst. Meer informatie op drawingcentre.nl .

Drawing Centre Diepenheim is een kunstpodium zonder traditionele collectie. Wel bezit het kunstpodium een aantal tuinen-als-kunstwerken in Diepenheim, allemaal ontworpen door kunstenaars die in het verleden door de (destijds) Kunstvereniging zijn uitgenodigd. Met deze tuinen, en het gebouw zelf, komt de vraag hoe er omgegaan dient te worden met dit erfgoed – eens een concept, voorgesteld door een kunstenaar, daarna gerealiseerd door degene die verantwoordelijk is voor de productie van het werk, en vervolgens verzorgd door hen die zich verbonden voelen met het behoud van het werk. Want juist in dit proces ontstaat er een zekere afstand; wat als de door de kunstenaar geschetste ideeën geen standhouden in de realiteit? Hoe ziet het onderhoud en de verantwoordelijkheid voor een kunstwerk eruit? Hoe draag je zorg voor iets dat door iemand anders is gemaakt?

Openingstijden:

Woensdag – zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Meer informatie: Kijk op drawingcentre.nl