Nieuwe functie locatie-directeur Jasper Kok

416

OBS Stedeke maakt samen met 10 andere scholen deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente. Dit jaar is een vacature uitgezet voor een nieuwe directeur-bestuurder van deze stichting. Jasper Kok heeft hierop gesolliciteerd en per 1 december 2018 zal hij deze functie gaan vervullen.
Dit betekent dat Jasper per 1 december geen locatiedirecteur meer is van OBS Stedeke. Totdat er een nieuwe locatiedirecteur is benoemd, wordt Bernardien Nijhof aangesteld als waarnemend locatiedirecteur op maandag, dinsdag en donderdag. Bernardien is volledig bevoegd als locatiedirecteur, ze heeft de hiervoor benodigde opleidingen succesvol afgerond. Om zorg te dragen voor een goede overdracht start Bernardien na de herfstvakantie als waarnemend locatiedirecteur. Er zal een sollicitatieprocedure worden opgestart voor een nieuwe locatiedirecteur in de tweede helft van dit schooljaar.
Jasper blijft dit schooljaar nog nauw betrokken bij OBS Stedeke, om Bernardien en het team bij alle ontwikkelingen en lopende zaken te ondersteunen. Na het benoemen van de nieuwe locatiedirecteur zal Jasper officieel afscheid nemen van OBS Stedeke.