Nieuw college aan de slag met ‘Actief noaberschap’

67

Formateur Jan G.M. Put heeft de Visie 20222026 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze Visie, getiteld ‘Actief Noaberschap’ is opgesteld door de partijen CDA, Gemeente Belangen (GB) en VVD. Het betreft een visie op hoofdlijnen, die nadrukkelijk een handreiking biedt aan de hele raad om hier gezamenlijk invulling aan te geven,” aldus Jan Put tijdens de bijzondere raadsvergadering op 17 mei. In die vergadering werden ook de drie wethouders benoemd voor de komende periode: Harry Scholten (CDA), Hannie Rohaan (GB) en Wim Meulenkamp (VVD).

De samenleving van Hof van Twente bruist van de ideeën en er zijn veel onderwerpen die om aandacht vragen. De gemeente wil deze uitdagingen aangaan met ‘actief noaberschap’: omzien naar elkaar, luisteren, altijd in gesprek blijven en samen richting geven aan de wereld van morgen. Dat gebeurt aan de hand van vijf thema’s:
Sociaal Domein

Wonen

Agrarische Sector

Ondernemen

Duurzaamheid


In de Visie wordt voor elk thema uitgewerkt welke kansen en ontwikkelingen het bestuur ziet voor onze gemeente. De Visie is samengevat in een infographic .
Alle documenten zijn te vinden op https://hofvantwente.nl/actiefnoaberschap.

Wethouders
Tijdens de extra raadsvergadering zijn ook de wethouders benoemd voor de periode 2022
2026 en is de portefeuilleverdeling bekendgemaakt:

Wethouder Harry Scholten: Financiën/belastingen, Openbare ruimte, Sport en accommodaties, Kunst en cultuur

Wethouder Hannie Rohaan: Zorg en welzijn, WMO en jeugdzorg, Bijzondere doelgroepen, Onderwijs en wonen

Wethouder Wim Meulenkamp: Ruimtelijke Ontwikkeling, Landbouw/platteland, Duurzaamheid, Economie/werk en inkomen

Burgemeester Ellen Nauta heeft de portefeuille Organisatie, Wettelijke taken, Participatie en Communicatie.

Nieuwe raadsleden
Door de benoeming van de drie wethouders zijn er drie plekken vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze worden ingevuld door Hanneke van GroningenLantink (CDA), Marleen
de WildeSmale (GB) en Edwin Scheperman (VVD). Zij zijn op 17 mei geïnstalleerd tijdens
de buitengewone raadsvergadering.

Vlnr nieuw geinstalleerde raadsleden Hanneke van Groningen-Lantink (CDA), Marleen de Wilde-Smale (GB) en Edwin Scheperman (VVD).