Nieje beume,

35

De Roadhoesstroate hef nieje beume kreeg’n.

In 2004 heb zee bie oons kats de stroate vebouwd.  D’r mos nieje riolering komm’n.  Ie kon’n ginne kaante meer op.

Ma ja, aj al ’t hemmelwater, en waj zo daags zelluf produceert, via ’t oondergrondse buiz’nstelsel wilt ofvoer’n, dan hej ne goeje, gescheid’n ofwatering neudig.

Dus, nit dat allene de stroate ’t mos lien, nee, ok de ofwatering van thoes noa de stroate wor’n anepakt.

Hoo lange zee d’r drok met bunt e wes? ‘t Was neet in twee wekke kloar, dat wek wa zeker.

Ma goôd noa enige tied was’t wier zo wiet daw  zonder obstakels biej thoes konn’n komm’n.

Iederene blie. Allene noe mos de Roadhoesstroate nog enig anzeen krieg’n. Nieje stroatlanteerns èn kastanjebeume had de gemeente bedach.’t Mos ne mooie “lane” wor’n.

Ma ze harr’n boet’n oonz’n oaverbuurman erekkend: “Ginne kastanjebeume op miene groond,” zè re obstrenoat, “dan hek ’n heel stukke van de weide in ‘n schemmer ligg’n. D’r keump niks van in!”

Ik snapp’n um wal, ma ’t effect van ne “lane” was vot. Dan mar an ene kaante kastanjebeume.

Noh, de beume deed’n hun beste en greuij’n at zo zwoeker’n. Joar’n later ging’n zee mooi bleuij’n en kwamm’n de eerste kastanjes.

’t Zag t’r fraai oet. Totdat de kastanjezeekte oetbrak. De gemeente was t’r veur e waarschouwd. Ma, toch kastanjebeume pott’n, hè!

N’n één noa aander’n leet ofwett’n en ’t ène van ’t leedje was dat alle beume d’r anging’n. Kaskenade in de stroate.

Tutdat noabers actie ondernam’n en bie de gemeente anklopp’n. “Wie wilt nieje beume!!”

Ambtenaar’n kwam kiek’n met n’n schriefbloc onder n’n aarm. Zo geet dat dan. Neet dat zee d’r ok mar iets met oet vrett’n, mar ut ston wa goôd.

Noe hef Hoveniersbedrief de Graaf/Haan lindebeume epot. Zeum bumkes. Keerls in oranje jesse moch’n d’r n’n heel’n dag oaver doôn. Fraai hoge lag ‘t tempo dan ok neet, mear ‘t is e lukket.

De Roadhoesstroate hef wier n’n fraai’n anblik. Wie bunt t’r blie met.

Casper Bruinink