Natuurwerkdag IVN VERPLAATST van 19 naar 26 Oktober!

26

In verband met de weersomstandigheden (en te verwachten weersomstandigheden) is de Natuurwerkdag van het IVN Diepenheim verplaatst van 19 naar 26 oktober.

Inmiddels is verreweg het meeste gras e.d. gemaaid en geharkt.
Het maaisel moet nog wel worden afgevoerd.
Op zaterdag 26 oktober gaan vrijwilligers hiermee aan de slag.
Er wordt begonnen om 09.30 uur en om uiterlijk 14.30 uur wordt er gestopt.
Wie mee wil helpen is van harte welkom!
Voor koffie en stevige soep wordt gezorgd.
Opgave via ivndeepenactief@outlook.com of Henk Meutstege telefoon 06-51572321