Minder aardgasverbruik in Losser, Hof van Twente en Enschede dankzij groen gas van Twence

31

Begin vorig jaar sloten de gemeenten Enschede, Hof van Twente en Losser een overeenkomst met Twence om een deel van de gemeentegebouwen te verwarmen met CO2-neutraal groen gas in plaats van aardgas van fossiele oorsprong. Na een jaar maken we de balans op: er is gezamenlijk 875.000 m3 aardgas bespaard.

Vooral voor de kleinere gemeenten Losser en Hof van Twente is groen gas een belangrijk alternatief voor aardgas. Een groot warmtenet, zoals Enschede bijvoorbeeld heeft, ligt voor deze gemeenten met veel buitengebied minder voor de hand. Wethouder Harry Scholten Hof van Twente: “We willen in onze gemeenten graag snelheid maken om ook ons eigen vastgoed te verduurzamen. Minder aardgasgebruik is het doel, en met groen gas van Twence maken we een flinke stap in de goede richting. Dat de mest van boeren uit onze eigen regio komt, sluit de regionale kringloop.”

Dat het om een aanzienlijke hoeveelheid groen gas gaat, blijkt wel uit de cijfers van het eerste jaar: er is met de certificaten die de gemeenten bij Twence heeft afgenomen 875.000 m3 groen gas gekocht. Dit is te vergelijken met het jaarlijks gasverbruik van zo’n 750 huishoudens. Hiermee koopt de gemeente Losser groen gas in voor 15 gemeentegebouwen, waaronder ’t Lossers Hoes, de gemeentewerf, het zwembad en een aantal gymzalen. In Hof van Twente zijn voor onder andere het gemeentehuis in Goor certificaten gekocht.

Ilse Jansink, woordvoerder van Twence: “Als euregionaal duurzaamheidsbevorderaar werken wij samen met onze aandeelhoudende gemeenten aan de opgaven van de toekomst. Het groen gas dat wij leveren komt uit onze mestverwaardingsinstallatie in Zenderen. Daar wordt varkensmest van Twentse boeren opgewerkt tot groengas. Dat leveren wij aan het openbare gasnetwerk. Het is dus niet zo dat er aparte gasleidingen naar de gemeenten lopen. Je kunt dat vergelijken met groene stroom, dat koop je in bij je energieleverancier, maar de opwek daarvan wordt gewoon op het netwerk geleverd. Zo hebben we dat ook met deze gemeenten geregeld, zij kopen bij ons een bepaalde hoeveelheid groen gas met certificaten.”