Mevrouw Ooievaar van het Warmelo

109

Dankzij de opmerkzaamheid van Deeps Nieuws redactielid Op den Dries kregen we het nummer op de ring van onze ooievaars te lezen. Na melding bij het vogeltrekstation bleef het stil en werden we helaas niets gewaar over de herkomst van mevrouw ooievaar van het Warmelo.

Door de inzet van Anja Morsink kwamen we verder.

Het vogeltrekstation meldde dat onze dame als nesteling is geringd op 10-6-2019 door een meneer of mevrouw in Olst aan de IJssel.  Mevrouw was dus amper 3 jaar.

Maar er waren meer oplettende Diepenheimers getuige Erica Olthuis die een foto wist te maken van een  jong, dat daarna door meer mensen is gezien, maar helaas is verdwenen. Agnes Schreijer had inmiddels ook de herkomst van de vogel getraceerd en haar aanwezigheid in Diepenheim gemeld.

Volgens deskundigen is een ooievaar pas vanaf het derde levensjaar geslachtsrijp. Daarom was dit voorval wel degelijk bijzonder te noemen. Het was wellicht te verwachten dat dit broedsel mislukte of is het ten prooi gevallen aan een roofdier. De natuur blijft meedogenloos. Hopelijk keert het echtpaar na hun tocht naar het zuiden, Spanje of Noord Afrika, volgend jaar behouden terug in ons Stedeke.

 

614]
Ringgegeven NLA 5E…..614 [NLA 5E…..614]
10-6-2019, —-, datum is exact op de dag af [0]
Geringd door: Naam verwijderd
Soort: ooievaar (Ciconia ciconia) [01340]
Geslacht: onbekend [onbekend]
Leeftijd: nestjong, niet vliegvlug [1]
Ringplaats volgens Google: Jan Schamhartstraat 90, 8121 PB Olst, Nederland [NL15]
Ringplaats volgens ringer: Logt 3, Olst
Coordinaten: lat: 52.33 (+52° 19′),
lon: 6.10 (+6° 6′)
toon op kaart
Nauwkeurigheid: nauwkeurig tot op de ingevulde ringcoordinaten [0]
Andere merktekens: geen andere (kleur)merktekens aanwezig [ZZ]
Euring code: NLA|A0|5E…..614|0|3|ZZ|01340|00000|N|0|N|-|U|0|1|0|-|03|35|5|10062019|0|—-|NL15|+521932+0060614|0|8|20|0|4|—–|—|—–