Met de Sociale Hypotheek investeren in ontmoetingsplekken

24

Dorpshuizen, kerken, sportverenigingen, wijkcentra en kulturhusen zijn belangrijke sociale ontmoetingsplekken voor een brede groep inwoners in wijken en buurten in Overijssel. Dit soort accommodaties met meerdere (sociale) functies onder één dak kunnen door de corona effecten, inflatie en energieprijzen met moeite het hoofd boven water houden. De provincie Overijssel geeft hen een steun in de rug door het openen van een nieuwe ronde van de Sociale Hypotheek. Provinciale Staten hebben hiervoor een bedrag van 1.500.000 euro beschikbaar gesteld om de financiële positie en weerbaarheid van maatschappelijke organisaties en verenigingen te verbeteren. Financieel gezonde organisatie kunnen sneller aan de slag met bijvoorbeeld het  energiezuiniger maken van gebouwen of het verbeteren van het programma aanbod. Hierdoor blijven ze ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijke leefomgeving in Overijssel. Aanvragen voor de Sociale Hypotheek kunnen ingediend worden via https://regelen.overijssel.nl/Producten_en_diensten/socialehypotheek.

 Terugbetalen met activiteiten en vrijwilligerswerk

De ‘hypotheek’ wordt niet afgelost met geld, maar met vrijwillige inzet bij nieuwe activiteiten in het algemeen belang van de buurt. Om zelf te ervaren hoe dit in de praktijk uitpakt, bezochten statenlid Fred Kerkhof en gedeputeerde Roy de Witte op 9 maart de Wijkeuken in multifunctioneel centrum De Enk in de wijk Assendorp in Zwolle. De hypotheek van de provincie gebruikt De Enk voor scholing van hun medewerkers, het versterken van hun administratieve afdeling en een bijdrage aan de exploitatie. Als aflossing hebben zij de Wijkeuken opgezet. Fred Kerkhof en Roy de Witte hielpen Anja Louwerse van De Enk bij het serveren van de maaltijd en aten mee met de bezoekers.

Sociale rol in de wijk vergroten

Anja Louwerse is blij met de bijdrage van de provincie Overijssel. “In ons centrum zijn veel zalen die worden gehuurd gedurende de dag en avond voor allerlei activiteiten die mensen zelf organiseren. Van volleybal, rolstoeldansen en bridge tot buurtbemiddeling, informatieavonden van de gemeente of de Ondernemersvereniging tot yoga. Maar we gaan zelf ook meer organiseren en aanbieden qua activiteiten om de sociale rol in de wijk te vergroten, sociale cohesie te bevorderen en eenzaamheid en sociaal isolement te verkleinen. Een van deze activiteiten is de Wijkeuken, die we met behulp van de Sociale Hypotheek hebben kunnen starten. De Wijkeuken is de keuken voor de Wijk, de keuken voor ons allemaal. Lekker en gezond samen eten voor weinig geld is de insteek. De Wijkeuken is 2 maal per week op woensdag en donderdag en er zijn veel mensen die komen eten. Een maaltijd is €10,00, maar je kan €2,50 extra betalen, zodat je het mogelijk maakt dat iemand met een kleinere portemonnee voor €7,50 kan komen eten. Het is mooi om te zien dat mensen dit met regelmaat doen en op deze wijze zorgen voor een ander.”

 Al 70 hypotheken verstrekt

Vanuit de subsidieregeling zijn inmiddels 70 Sociale Hypotheken verstrekt. Dit heeft ruim 50.000 extra ingezette vrijwilligersuren in en rond multifunctionele accommodaties opgeleverd. Omgezet naar betaalde arbeid is dat zo’n € 1,5 miljoen. Dat onderstreept nog eens de waarde van vrijwillige inzet in de Overijsselse samenleving. De provincie is trots op de vele organisatoren en vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties en verenigingen die zich dagelijks inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en meetelt. Dit vergroot de gezondheid en leefbaarheid in Overijssel. Daarom stimuleert en ondersteunt de provincie dit van harte.

Extra inzet op energiebesparing

Naast de Sociale Hypotheek heeft de provincie Overijssel voor het bedrijfsleven, verenigingen en (culturele) instellingen ook extra subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen beschikbaar. Hiermee ondersteunt en stimuleert de provincie de verduurzamingsacties van deze organisaties om de energierekening zo snel mogelijk omlaag te brengen. Meer informatie over de regelingen is te vinden op: www.nieuweenergieoverijssel.nl/investeren-om-te-besparen/.