Met dank aan kapelaan Wilhelmus: 800 jaar een eigen kerk

53

Na de verwoesting van de burcht bij de watermolen bouwden Graaf Hendrik van Dale en erfdochter Regenwice een nieuwe burcht op de plaats van het huidige Huis te Diepenheim. In opdracht van Regenwice werd binnen de voorburcht een “lemen huseke” gebouwd, een slotkapel behorende bij de burcht. De slotkapel viel onder de parochie van Markelo, maar de kerk van Markelo was door de gelovige Diepenheimers slechts te bereiken via een bijna onbegaanbaar moeras, het Stokkumer broek.

Volgens de stamkroniek is het aan kapelaan Wilhelmus te danken dat de kapel in Diepenheim in 1224 werd gewijd tot een zelfstandige parochiekerk. In dat jaar werd de parochiekerk, het doopvont en het kerkhof door de bisschop gewijd op de zondag na Kerstmis. Vanaf die tijd mogen kinderdoop, de biecht en begrafenissen in het kerkje in Diepenheim plaatsvinden, “ewichlig und erfflick”.

In de stamkroniek staat de oorkonde waarin de bisschop de gevaren van “morass und vennen tuschen Diepenheim en Marckeloe” erkent. Ook de omvang van de nieuwe parochie wordt omschreven: het kasteel te Diepenheim, het Voorstedeke, alle huizen en hutten daarvoor gebouwd en nog gebouwd zullen worden. Verder het Huis te Donkerlo en zo rondom van Donkerlo naar Westerflier, naar Hogelaar, naar Agerslaar (vermoedelijk op Diepenheimse Broek), naar de watermolen en vandaar weer naar Donkerlo (zie ook: 800 jaar Erve Hogelaar in het Beukske van Old Deep’n dat deze maand verschijnt).

In het jaar 1300, op de zondag na Sint Jacob (25 juli) werd de kerk gewijd aan de evangelist Johannes en aan Maria en Johannes de Doper. De kerk heet vanaf die tijd Johanneskerk. Deze inwijding werd plechtig herdacht met een jaarlijkse kerkmis, of zoals men nu zegt: kermis. Eind 19e eeuw vond de kermis plaats in september. Predikant Damsté liet toen in een preek duidelijk zijn afkeer blijken: “Het is toch bekend, dat oudtijds kerkmissen ingezet waren om gedachtenis te vieren van de inwijding der kerken. Hoe zijn onze tegenwoordige kermissen daarvan ontaard!”

Dit jaar is het dus precies 800 jaar geleden dat onze kerk werd gewijd tot een zelfstandige parochie.

Interieur van de kerk voor de restauratie in 1974. Links nog de potkachel, in het midden voor de kansel staan nu stoelen en aan de rechterkant zijn de herenbanken versmald.