Meer bloemen en kruiden in bermen en langs sloten door anders maaien

71

Om meer soorten planten te laten groeien en de leefomstandigheden voor dieren te verbeteren gaat de gemeente bermen en sloten anders maaien. Vorig jaar zijn alle bermen en sloten onderzocht. Er is gekeken welke planten daar groeien. Om bepaalde planten te beschermen en de groei ervan te stimuleren wordt het maaien daarop afgestemd. Zo ontstaan bloeiende bermen met meer verschillende plantensoorten, belangrijk voor meer biodiversiteit.

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?
Biodiversiteit zorgt voor schoon water, zuurstof, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Variatie in soorten is belangrijk, zo blijft de natuur in evenwicht. Wanneer we te netjes met 
onze natuur omgaan door alles strak te onderhouden en glad te maaien verdwijnen plantensoorten, insecten, vogels, etc. Plaagdieren zoals bijvoorbeeld de eikenprocessierups of planten die schade brengen aan gewassen krijgen de overhand. Voor een gezonde leefomgeving kunnen we niet zonder biodiversiteit. Omdat we vaak strak gemaaide bermen gewend zijn, is het wel even wennen aan de ruigere begroeiing.

Wat verandert er aan het maaien?
Bij de uitvoering gaan we ander materiaal toepassen, bijvoorbeeld het gebruik van een ecokop waardoor zaden en kleine insecten in de bermen en sloten blijven leven. Door het gebruik van een geautomatiseerd systeem (GISsysteem) weet de bestuurder van de maaimachine hoe en waar gemaaid moet worden.

Plan van aanpak
U kunt het plan van aanpak lezen op onze website. Wij geven onze maaiers opdracht om dit plan van aanpak uit te voeren zodat een betere biodiversiteit ontstaat. U kunt helpen door niet zelf bermen en sloten te maaien die in beheer van de gemeente zijn. Wilt u meer weten over het maaien of over dit plan van aanpak dan kunt u contact opnemen met Lieuwe Oost van gemeente Hof van Twente.