Meedenken Toekomstbeeld Hof van Twente

36

Inwoners kunnen meedenken over het toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente
Hof van Twente werkt aan een nieuw toekomstbeeld voor de inrichting van de gemeente: de omgevingsvisie. Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie. Hof van Twente wil dat samen met de inwoners, organisaties en bedrijven doen. Zij kunnen bijv. meedenken over de vraag waar in de toekomst huizen en bedrijfsgebouwen komen, wegen en fietspaden, water(berging), etc. Ook sociale onderwerpen komen in de visie aan bod.

Meedenken kan door de vragen te beantwoorden op de website www.hofvantwente.nl/omgevingsvisie
Wethouder Wim Meulenkamp zegt: “Niemand beter dan de mensen die in een bepaald gebied wonen en werken, weten wat nodig is om goed te kunnen wonen, werken en ontspannen. Als we buiten om ons heen kijken, zien we een prachtige gemeente met veel groen, bijzondere historie en kernen/buurtschappen met elk hun kenmerkende eigenschappen. Wat willen we behouden? Waar zijn ontwikkelingen wenselijk en welke zijn dat dan? De antwoorden op die vragen gaan de basis van de omgevingsvisie vormen. Ik nodig u van harte uit met ons mee te denken over de onderwerpen die we zouden moeten benoemen in de visie”
De visie gaat richting geven voor de ontwikkelingen in Hof van Twente. Meulenkamp: “Dat betekent zeker niet dat het een stuk wordt dat ‘in beton gegoten’ wordt. Er moet ruimte blijven voor ontwikkelingen. Ieder plan van een inwoner is uniek en zullen we op die manier blijven bekijken en beoordelen. We kijken graag samen met u hoe we uw plannen kunnen realiseren. Het doel van de nieuwe Omgevingsvisie is: het behouden en versterken van de kwaliteit van onze kernen en buurtschappen. Alleen samen met u kunnen we onze gemeente prettig en leefbaar houden voor de toekomst. Binnen de visie worden de fysieke ontwikkelingen van Hof van Twente slim verbonden met de sociale ontwikkelingen, zoals gezondheid en noaberschap. “

Hoe kunnen inwoners meepraten?
Inwoners van de Hof kunnen tot 15 juli meepraten over de grote thema’s die in de Omgevingsvisie moeten landen, door een aantal vragen te beantwoorden. Die vragen zijn te vinden via de link op: www.hofvantwente.nl/omgevingsvisie.
In de tweede fase, vanaf het najaar, is het de bedoeling om de verdieping in te gaan. Dan organiseert de gemeente bijeenkomsten in de verschillende kernen en buurtschappen. De data en locaties van deze bijeenkomsten zijn te zijner tijd eveneens te vinden op deze website.