Mantelzorgers kunnen op adem komen: logeerzorg in Twente

24

In Twente is er vanaf februari 2024 een nieuwe mogelijkheid voor mantelzorgers: logeerzorg op locatie. Er zijn in totaal 7 bedden beschikbaar bij zorginstellingen in Twente. Deze bedden zijn bedoeld om tijdelijk de mantelzorg over te nemen, zodat mantelzorgers zelf ook even kunnen ontspannen of op vakantie kunnen gaan. De proef duurt 1 jaar, tot februari 2025.

Gemeente Hof van Twente start samen met zorgaanbieders en 14 andere gemeenten in Twente de proef logeerzorg. Ouderen die intensieve zorg nodig hebben, krijgen de mogelijkheid om gebruik te maken van een logeerbed in een woonzorg locatie. De proef heeft als doel om beter inzicht te krijgen in de behoefte aan logeerzorg.

Tijdelijke overname zorg
Logeerzorg is een vorm van respijtzorg, waarbij de zorg tijdelijk wordt overgenomen zodat mantelzorgers kunnen ontspannen. Het vinden van vervangende mantelzorg kan soms lastig zijn, maar door de beschikbaarheid van logeerbedden wordt dit proces eenvoudiger. In heel Twente zijn planbare logeerbedden beschikbaar waar mantelzorgers gebruik van kunnen maken voor hun naaste of partner.

“Het organiseren van planbare logeerzorg heeft als doel om mantelzorgers beter te ondersteunen. Even afstand nemen van de zorg voor de ander geeft je rust. Als je goed voor jezelf zorgt, kun je ook beter voor de ander zorgen. Voel je dus niet schuldig en probeer deze mogelijkheid eens, aldus wethouder Hannie Rohaan.”

Niet iedereen komt in aanmerking voor logeerzorg op locatie, maar medewerkers van Salut kunnen wel met u meedenken over een passende oplossing voor uw situatie.

Voorwaarden voor de logeerzorg:
– een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz).
– of een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Het reserveren van een logeerbed
Bel, op werkdagen tussen 9:00-13:00 uur, met de gemeente op 0547 – 85 85 85. De Wmo consulent beoordeelt of u in aanmerking komt en neemt contact op met de organisatie Alerta. Als er een logeerbed vrij is, neemt de zorgaanbieder waar het bed beschikbaar is contact met u op. Ook kan een onafhankelijk cliëntondersteuner helpen bij het indienen van deze aanvraag.

De proef Logeerzorg is een samenwerking tussen Menzis, 14 Twentse gemeenten en zorgorganisaties zoals Zorg Groep Sint Maarten, Trivium Meulenbelt Zorg, Carintreggeland en ZorgAccent.