Man met een droom en een missie

383

Bericht van: familie Aan de Stegge; Deventerdijk 12 Diepenheim

In 2013 bouwden we aan de oevers van de Schipbeek in Diepenheim een duurzaam boerenhuis. De ruim 57 jaar geleden legendarische uitspraak van Martin Luther King ‘I have a dream’ inspireerde ons vervolgens om de ruim twee bunder landbouwgrond om ons nieuwe huis om te bouwen tot een goed functionerend ecosysteem met aandacht voor biodiversiteit. Na het lezen van het boek ‘Herstellende landbouw’ van de Amerikaan Mark Shepard vielen alle puzzelstukjes op hun plaats om deze droom waar te maken met de aanleg van een voedselbos inclusief kikkerpoel en het bouwen van een kenniscentrum met een presentatieruimte. Een integrale ‘groene’ aanpak om oude en nieuwe kennis over een leefbare aarde met meer biodiversiteit breed en integraal te delen en door te geven. We willen met onze ideeën en plannen die al gedeeltelijk werkelijkheid worden anderen inspireren en motiveren om ook tot actie over te gaan om onze planeet voor de toekomst leefbaar te houden. Immers: Diversiteit, bodemkwaliteit en kleinschaligheid leiden tot herstel van flora en fauna, gewassen met hogere voedingswaarden met als resultaat kleinere behoeftes en gezondere mensen.

Ambities, doelen en verwachtingen

Bodemkwaliteit speelt een prominente rol in ons project. Het vormt de rode draad die door alle facetten van ons project loopt. Als de bodem in balans is, kan de natuur zelf haar werk doen. Wel zullen we moeten anticiperen op de klimaatveranderingen van de toekomst. Zo is het de verwachting dat de droogteperiodes van de afgelopen zomers zich ook in de toekomst en zelfs in toenemende mate zullen aandienen. Een goed doordacht waterirrigatiesysteem is dan ook onontbeerlijk om rekening mee te houden bij de aanleg van het voedselbos in verband met de groei van planten, struiken en bomen.

Ook willen we reguliere boeren, bio boeren en duurzame landbewerkers dichter bij elkaar brengen door educatie en samenwerking. Door hierbij ook de scholen te betrekken willen we barrières slechten. Door kinderen klassikaal uit te nodigen in ons voedselbos en ons kenniscentrum willen we kinderen geïnteresseerd en betrokken krijgen bij de natuur en biodiversiteit. Er zijn tal van activiteiten die in ons kenniscentrum georganiseerd kunnen worden. Denk aan cursussen nestkasten voor vogels bouwen, het verzorgen van lezingen over dieren rondom de boerderij, workshops over druiven en wijn maken, over het enten en snoeien van bomen, het persen van appels, peren en druiven enzovoorts. De ideeën en mogelijkheden zijn overweldigend

Realisatie en kosten

In 2015 kregen onze ideeën handen en voeten en zijn we een subsidietraject ingegaan. Intussen ging elke euro die over was naar de bouw van het kenniscentrum, de verbetering van de bodem en aanleg van het voedselbos. In 2017 presenteerden we samen met een studiegroep van de Wageningse universiteit onze ontwerptekening voor een grote groep belangstellenden in het Gemeentehuis van Hof van Twente. Het enthousiasme was daar overweldigend en we kregen vergunning voor het hele project. Het daarop volgende subsidietraject was echter vooral een pad van lange adem en niet gelijk gestemde verwachtingen. Dus dan maar verder op eigen kracht met een ongelofelijke vastberadenheid en intense motivatie.

Het kenniscentrum is nu van buiten klaar, de biosruimte in bedrijf en de aanleg van het voedselbos met kikkerpoel is van start gegaan, waarbij de stichting Hofvogels de helpende hand heeft geboden door financiering van verschillende boomsoorten. Het mag duidelijk zijn dat de kosten voor de baten uitgaan en we op zoek moeten naar donateurs die ons willen helpen onze missie waarheid te laten worden. Ben u zo iemand neemt dan contact met ons op.

Het voedselbos

Voedselbostuinieren is een inspirerende manier om eetbare gewassen te verbouwen, waarbij de natuur de kans krijgt om het meeste werk te doen. De groeiwijze van jong, open, natuurlijk bos wordt nagebootst, met een grote diversiteit aan meerjarige gewassen in groeilagen van verschillende hoogte. Een weldoordacht ontwerp moet ertoe leiden, dat er weinig aanleiding is tot bodemomkering, onkruid wieden of plaagbeheersing. Door een zorgvuldig afgestemde soortenkeus wordt een gezond en veerkrachtig systeem gecreëerd waarin het bodemleven kan herstellen en de bodemvruchtbaarheid op natuurlijke wijze in stand wordt gehouden. Het is de bedoeling om bijen(kasten), kippen, paarden, koeien en een varken te integreren in het voedselbosconcept, waarbij iedere diersoort van eigen bodem kan eten. Wanneer het voedselbos letterlijk zijn vruchten afwerpt willen we de plaatselijke (super)markt, restaurants en scholen gaan voorzien van onze producten. Maar voor de liefhebber kan het fruit ook ter plekke geplukt worden.

Het Kenniscentrum en de bioscoop.

Het Kenniscentrum is een duurzaam gebouwde schöppe, die samen met de kapschuur en de wagenloods het boerenerf omsluiten. In deze praktijkruimte ontmoeten burgers, boeren en buitenlui elkaar om hun levenservaringen ‘in de aarde’ met elkaar en anderen te delen. Hierbij richten we ons met name op de jeugd die onze missie en visie later van ons dienen over te nemen. De ruimte leent zich prima voor presentaties en workshops om bijvoorbeeld samen te koken en te eten met de ingrediënten uit het voedselbos.

De presentatieruimte is een aangename binnenruimte in het boerenhuis in de vorm van een kleine bioscoop. Hier kunnen groepen van maximaal twintig mensen documentaires over voedselbossen en andere inspirerende producties over natuur en biodiversiteit kijken, lezingen gegeven worden en ten slotte in een ontspannen sfeer een inspirerende en zelfgekozen film kijken.

Ten slotte

Zoals het er nu voorstaat zijn we van plan om al deze activiteiten onder te brengen in een stichting. Mensen die ons willen steunen in financiële of materiële zin (geven van bijvoorbeeld een boom) of op den duur als vrijwilliger willen helpen bij de inrichting en het onderhoud van het voedselbos nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen. Geïnteresseerden kunnen ons bereiken op: hethonk@hetnet.nl