Maken van warmtefoto’s uitgesteld door avondklok

94

De bedoeling was om eind januari / begin februari, wanneer de weersomstandigheden goed zijn, warmtefoto’s te gaan maken. Met een warmtefoto van het huis wordt duidelijk waar warmtelekken zitten en kunnen mensen isolatiemaatregelen nemen. Door invoering van de avondklok stelt de gemeente het maken van de warmtefoto’s uit, tot de avondklok niet meer geldt. Voor het maken van warmtefoto’s mag het buiten niet warmer zijn dan 5 graden Celsius en de gemeente hoopt dat na de periode van de avondklok de weeromstandigheden nog steeds goed zijn om de foto’s alsnog te kunnen maken. De gemeente informeert de aanmelders voor de warmtefoto’s per email en via de gemeentelijke website.

Tot afgelopen 21 januari konden huiseigenaren zich aanmelden voor het laten maken van een warmtefoto van de voorgevel van hun huis. Hier is veelvuldig gebruikt van gemaakt. Bijna 1500 huiseigenaren hebben zich ingeschreven. Helaas kan het maken van de foto’s niet doorgaan vanwege invoering van de avondklok. Wim Meulenkamp: “Wij zijn ontzettend blij met de overweldigende belangstelling voor warmtefoto’s. Dat laat zien dat er interesse is om met duurzaamheid van het huis aan de slag te gaan. Volgens de regels mogen de makers van de warmtefoto’s met een werkgeversverklaring wel op pad buiten de tijden van de avondklok, maar gezien de ontwikkelingen rondom de avondklok en de voorbeeldfunctie die wij als gemeente hebben, vinden wij het nu niet passend om de warmtefoto’s te laten maken. Wij vragen daarvoor begrip van onze inwoners.”

Buitentemperatuur moet gunstig zijn voor warmtefoto
Het maken van de warmtefoto’s wordt uitgesteld tot de periode dat de avondklok niet meer  van kracht is. Om warmtefoto’s te kunnen maken moet er minimaal 10 graden verschil zijn tussen de binnen- en buitentemperatuur. Wanneer we ervan uitgaan dat  mensen de verwarming minimaal op 15 graden hebben staan, kan de warmtefoto alleen  gemaakt worden als het buiten 5 graden is. Daarom worden de warmtefoto’s in de winter  en in de avond- en nachturen gemaakt. Kijk op www.gemeentehofvantwente.nl/warmtefoto voor  meer informatie.

Nut van een warmtefoto
Een warmtefoto kan duidelijk maken waar isoleren meerwaarde heeft. Daarom konden huiseigenaren zich tot 21 januari aanmelden voor het laten maken van een gratis  warmtefoto van de voorgevel van het huis. Een warmtefoto kan aantonen dat ook kleinere  maatregelen zinvol zijn om toe te passen, denk aan tochtstrips en radiatorfolie. Deze  producten kunnen bij deelnemende winkels in Hof van Twente (online) worden aangeschaft met de actie Poen voor Groen. Tot 50 euro kan een kassabon via de site van Poen voor Groen worden ingediend en krijgen mensen het bedrag terug. De termijn voor aanmelding is inmiddels verstreken, huiseigenaren kunnen zich niet meer aanmelden voor een warmtefoto.

Meer informatie over duurzaamheidsmaatregelen
Huiseigenaren die zich al wel willen oriënteren op mogelijkheden om het huis te verduurzamen, kunnen terecht op de website www.duurzaambouwloket.nl. Het Duurzaam Bouwloket werkt in opdracht van de gemeente en helpt van A tot Z verder bij het energiezuinig, comfortabel en duurzaam maken van de woning. Dit doen zij via de website, telefoon en e-mail. Ga naar www.duurzaambouwloket.nl voor meer informatie over energiebesparende maatregelen, subsidiemogelijkheden, lokale initiatieven en uitvoerende bedrijven. Of neem contact op met de gratis helpdesk door te bellen (072 – 743 39 56) of te mailen (info@duurzaambouwloket.nl).