Maak uw tuin ook groen & slim Meld u aan voor Pientere tuinen

121

Gemeente Hof van Twente zoekt mensen die mee willen doen met het project Pientere tuinen. Tuinbezitters die meedoen krijgen een gratis informatiepakket en een bodemsensor. Door mee te doen werken deelnemers mee aan een onderzoek. Wilt u meehelpen om onze gemeente nog groener en gezonder te maken? Er kunnen 10 mensen meedoen, meld u dus snel aan.
Hof van Twente heeft veel aandacht voor een gezonde leefomgeving. Er is aangetoond dat groen en biodiversiteit hier positief aan bijdraagt. Wij doen daarom mee aan het nieuwe project Pientere Tuinen, waarmee wij willen stimuleren tuinen te vergroenen én onderzoek doen naar klimaataspecten, zoals hittestress en verdroging. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij zijn op zoek naar tuinbezitters binnen onze gemeente die hun steentje willen bijdragen en mee willen doen aan het project.

Deelname is gratis en kost weinig inspanning

Als u meedoet aan Pientere Tuinen krijgt u gratis een compleet informatiepakket én een bodemsensor die u 3 jaar in uw tuin plaatst. Daarnaast vergt uw deelname weinig inspanning. De bodemsensor verzamelt data over de temperatuur en vochtigheid van de bodem (er worden geen persoonlijke gegevens verzameld). Deze gegevens worden gebruikt
voor meerjarig onderzoek en ze helpen ons om betere voorlichting en tuintips te geven. Als u meedoet, kunt u zelf alle gegevens inzien op Mijn Pientere Tuin en krijgt u informatie en tips die toegesneden zijn op uw tuin.

Aanmelden

Helpt u mee om Hof van Twente groener en gezonder te maken? Meld u aan via Form (hsforms.com)
Kijk voor meer informatie op
Deelnemers Pientere Tuinen

Programma Kleurrijk Leven

Gemeente Hof van Twente heeft een programma biodiversiteit ‘Kleurrijk Leven’. Met het programma kan de leefomgeving in zijn geheel worden aangepakt. Door het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van natuur wordt bijgedragen aan onder andere de verbetering van waterkwaliteit, landschapsherstel en gezondheid. Want uiteindelijk gaat het om het veilig en leefbaar maken van de leefomgeving van de inwoners uit Hof van Twente. Het monitoren zoals bij het project Pientere Tuinen gebeurt, draagt bij aan de kennis over de bodemgesteldheid in Hof van Twente.