Lintjesregen voor 3 Diepenheimers!

439

Er werden op vrijdag 26 april maar liefst 10 inwoners van Hof van Twente in het zonnetje gezet middels de onderscheiding die ze kregen als nieuw Lid in de Orde van Oranje Nassau.
En drie hiervan komen uit Diepenheim. 

Johan Altena werd gefeliciteerd door burgemeester Ellen Nauta voor zijn vele werk als lid van politieke partij Gemeentebelangen, onder meer als voorzitter van het bestuur en deskundig adviseur van de raadsleden en wethouders. Johan is tevens 1 van de oprichters van Historische vereniging Old Deepn en daarbij ook penningmeester geweest.
Hij was lid van de Werkgroep Financiën rondom de festiviteiten van Diepenheim 900 en als deskundig betrokkene bij Stichting Vrienden van het WoZoCo.

Als 2e werd Jan Boink in het zonnetje gezet. Jan organiseert Crosslopen vanuit zijn ervaring als lid van Atletiekvereniging Goor en PJO Diepenheim. Maar ook de zogenaamde Abraham en Sarahlopen voor hen die de 50-jarige leeftijd vieren.
Jan is vanaf 2000 elke 5 jaar organisatielid van de Bevrijdingsloop Wageningen – Diepenheim.
En vanaf 2015 tot 2021 zat hij in de organisatie van de Kidsrun en de Kastelenloop. Maar helpt ook nu nog steeds actief mee.
Verder was hij werkzaam als jeugddiaken in de Hervormde Kerk. Ook was hij bestuurslid/penningmeester en nu nog steeds vrijwilliger bij IVN afdeling Diepenheim. Verder was hij ook jarenlang penningmeester van het Bestuur van voormalige Christelijke Basisschool de Gaarde.

Als 3e Diepenheimer werd Willemien Morsink gehuldigd. Willemien is erelid van de Koninklijk Onderscheiden Diepenheimse Harmonie. Ze is nu gehuldigd voor haar vele werk voor de supportersclub en bestuurslid met als hoofdtaak betrokkenheid van de jeugd, wat ook gelukt is met nu 40 jeugdleden.
Ook heeft ze in de Ouderraad en MR van OBS Stedeke gezeten. Ze was actief voor de Protestantse kerk als bestuurslid en secretaris van de diaconie en jeugddiaken, maar ook als vrijwilliger voor de jaarlijkse Fancy Fair.
Willemien is bovendien actief geweest voor de Ouderenzorg als vrijwilliger voor CarintReggeland.

Deze 3 gehuldigde Diepenheimers zijn mensen die nooit op de voorgrond willen staan, maar door hun inzet en bevlogenheid veel werk hebben verzet voor onze inwoners en doen dat nog steeds!

Namens de Redactie en iedereen in Diepenheim: Van Harte Gefeliciteerd!