Lichtjesmiddagen Algemene Begraaafplatsen en Herdenkingsparken

55

De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2019 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.
Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze lichtjesbijeenkomst, even stil te staan een moment van alleen of samen herinneren en herdenken met een lichtje.

Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurschalen/korven en fakkels sfeervol verlicht. Ook zullen plaatselijke midwinterhoorn- en ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen.

Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken, die geen eigen plek hebben op de begraafplaats/herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.
In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats/herdenkingspark.
Jong en oud zijn op de Lichtjesmiddagen welkom. Wij hopen op uw komst en een waardige herdenking. De herdenkingsbijeenkomsten beginnen allemaal om 16.45 uur.

De Lichtjesmiddagen 2019 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Gerry Leferink & Wennink Uitvaartzorg, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uitvaartonderneming Vruwink en door bijdragen van het Ondersteuningsfonds Dorpsfeest Markelo en van het Schoolfeestfonds Goor.
Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen. Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking van deze middagen.
Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:
in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of brandhout voor onze vuurschalen.

Heb je interesse om mee te helpen bij de voorbereiding op de Lichtjesmiddagen en/of bijvoorbeeld mensen te begeleiden over de begraafplaats/herdenkingspark die alleen deelnemen aan de herdenkingsbijeenkomsten of uitleg te geven aan bezoekers?
Wilt U bijdragen, en/of meer informatie, neem gerust contact op met
Jan Meutstege, tel. 0547-271433.